Menu
  • Už se nám to hezky zelená, projekty na revitalizaci parčíku nesou "ovoce"

  • Děláme prostor i pro nejmenší, s heslem v jednoduchosti je síla.

  • Rekonstrukce garáže má finální podobu.

  • Jednotka nastoupena před novým přírůstkem.

Reklamní sdělení
Atelier 2 pivoňkyhttps://www.2pivonky.czkorálky, šperky, vitráže, dekorace, sklo, bižuterie, náušnice, náramky, obrazy, květiny,
Levne Radiatoryhttps://levneradiatory.pageride.czVyužijte DOPRODEJ deskových radiátorů ZA STARÉ CENY
JMK spokojenost zaručena https://www.pet-shop-jmk.czNabízíme kvalitní a bezpečné postroje pro papoušky, které jsou navrženy podle jejich potřeb..

Stručný přehled historie hasičského sboru

 1913 - 2021

 

Ustavující schůze, na které byl sbor založen pod názvem 

Ochotnicza straż ogniowa w Mostach przy Cieszynie“ 

se konala 20. července 1913.

    Do čela sboru byli zvoleni:

    Předseda             Jan Twardzik

    Velitel                  Josef Kocur

    Zást. velitele         Henryk Twardzik

    Jednatel                Jan Recmanik

    Pokladník            Gustav Spandrzyk

    Hospodář            Josef Baier

 

        Sbor tvořilo 38 aktivních členů a tři přispívající. Dne 31. 7. 1913 byla zakoupena stříkačka a dne 28. 9. 1913 bylo schváleno zakoupení stejnokrojů a hadic, čímž se stal sbor prakticky akceschopným.

        Dne 25. dubna 1920 bylo na zasedání rozhodnuto o výstavbě zbrojnice. n a tento účel věnoval pan Fulda, člen sboru a majitel cihelny, 7 000 cihel. Mezi obyvateli byla provedena finanční a materiální sbírka. Na valné hromadě 6. ledna 1923 je schváleno založení pohřebního fondu. V roce 1927 byla se schválením starosty obce uspořádána sbírka na hasičské účely. Sbor zasahuje u požáru stohu slámy v Mostech.

        V roce 1934 je do funkce předsedy zvolen pan Hubert Tesarczyk, ředitel místní školy.

        V následujícím roce valná hromada rozhodla o pojištění hasičů při úrazu u první české pojišťovny. Dne 20. 2. 1937 se zástupce firmy Flader zúčastňuje jednání sboru a je sepsána smlouva na koupi motorové stříkačky v ceně 17 500 korun. Tato stříkačka je sboru dodána 1. 5. 1937 a její vysvěcení se koná první červencovou neděli.

        O činnosti sboru v letech 1939 až 1948 nejsou žádné podrobnější záznamy. Víme, že velitelem byl pan Antonín Billich a sbor prováděl zásahy na rozkaz okresu. Činnost sboru se plně obnovuje dne 5. ledna 1948 kdy je svolána valná hromada, na které je předsedou zvolen pan Alois Kokotek a do funkce velitele pan Josef Beránek. V roce 1949 dochází opět k výměně velitele. Do této funkce je zvolen pan Karel Vaněk. K zbrojnici se přistavuje věž na sušení hadic. Dne 28. 12. 1949 je zakoupen automobil značky Tatra, který je předělán na hasičský automobil. Dne 27. 4. 1950 došlo k rozdělení okresní hasičské jednoty na šest okrsků. Náš sbor je zařazen do okrsku číslo 1.

        V roce 1951 přechází veškerý majetek hasičů do správy místního národního výboru. O rok později dochází ke změně názvu. „Hasičská jednota“ se mění na „Místní jednota Československého svazu požární ochrany“. Rok 1952 je nejčernějším rokem v celé historii našeho sboru. V neděli 29. června při jízdě z hasičského cvičení došlo k havárií hasičského automobilu, při které byl smrtelně zraněn člen našeho sboru pan Ervín Sikira. V roce 1954 se funkce velitele ujímá pan Vaněk Gerhard. V  roce 1959 sbor kupuje první sirénu, která je instalována na věži zbrojnice.

        V roce 1963 si náš sbor připomíná 50 let svého trvání a zahajuje přístavbu požární zbrojnice. Do funkce předsedy je zvolen pan Novak František. V tomto roce se taktéž mění název sboru na „Český svaz požární ochrany – místní požární sbor Mistřovice – Mosty“. V roce 1966 dostáváme novou stříkačku PS 8. V  roce 1967 vyhráváme okrskovou soutěž a postupujeme poprvé do okresního kola, kde končíme na skvělém druhém místě. V roce 1968 a 1972 náš sbor aktivně pomáhá při povodních.

        Rokem 1975 se opět mění název sboru na „Základní organizaci svazu požární ochrany Český Těšín 7 – Mosty“. Dochází také k významné události, když pan Jan Urbanczyk za pomocí pana Vladislava Vaclavka zakládá první žákovské družstvo v našem sboru. Tito žáci nám dělají velkou radost a hned v prvním roce své činnosti postupují do okresního kola.

        V roce 1978 dochází ke změnám ve vedení sboru. Do funkce předsedy je zvolen dosavadní velitel pan Gerhard Vaněk a za velitele pan Jan Urbanczyk.

        V roce 1980 naše soutěžní družstvo po třinácti letech vyhrává městskou soutěž a postupuje do okresního kola. Na jaře roku 1981 dostává naše zbrojnice „nový kabát“. Předseda pan Gerhard Vaněk žádá ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce. Výroční schůze volí na jeho místo dosavadního velitele pana Jana Urbanczyka a do funkce velitele pana Karla Ďaska. v roce následujícím si jedeme do Jaroměře pro nový hasičský automobil Avii 30. V roce 1985 dochází ve svazu k výměně členských průkazů, v rámci čehož jsme se rozloučili s několika členy, kteří neplnili povinnosti vyplývající z členství v našem sboru. V roce 1985 postihují naše město velké povodně a sbor se aktivně podílí při likvidaci následků této živelné pohromy. Od roku 1986 máme ve zbrojnici vodovodní přípojku a rozvod vody. Pomáháme při opravě obchodu a malujeme sál kulturního domu. Na jaře roku 1987 dochází k požáru kravína v naši obci. Sbor zajišťuje dodávku vody a následně celou noc hlídá požářiště. Dochází k výměně velitele, když na místo pana Ďaska nastupuje pan Tomáš Halaška. O dva roky později přebírá funkci velitele pan Jan Pinkava.

        K další změně názvu dochází v roce 1991 a to na „Sbor dobrovolných hasičů“. Dlouhodobý pokladník pan Špalek žádá o uvolnění z funkce a na jeho místo je zvolena paní Navratová.

        Rokem 1992 začínáme dlouhou šňůru výborných výsledků v soutěžích. Družstvo mužů končí v okresním kole na druhém místě. Dorostenci ve své kategorii vítězí a postupuji na kraj, kde nás reprezentují i další dva roky.

        V roce 1996 postihují Český Těšín opět povodně. Náš sbor je povolán na pomoc dne 7. 9. a provádí čerpání vody nepřetržitě až do 11. 9. Vůbec po prvé v historii sboru vítězí naše družstvo mužů v okresním kole a postupuje na kraj. Od tohoto roku jsme až do dnešního dne nenašli v okrskovém ani v okresním kole přemožitele. Rok 1997 přináší další povodně a náš sbor je nasazován do akci od 6. 7. až do 11. 7. Do zbrojnice je instalováno plynové topení.

        V roce 1999 je provedena generální oprava nadstavby naši Avie. Natíráme střechu, okapy a všechna okna a dveře ve zbrojnici.

        V rámci 130 let požární ochrany na Těšínsku se v roce 2000 zúčastňujeme celookrskového námětového cvičení na městský úřad v Českém Těšíně. V roce 2001 nám největší radost udělalo družstvo starších žáků, které pod vedením pana Mariana Mrózka vyhrálo okresní kolo celostátní hry plamen a postoupilo do kola krajského, kde se umístilo na velmi dobrém třetím místě. Šest našich členů úspěšně složilo zkoušky na rozhodčího požárního sportu. pan Branný Pavel absolvoval na HZS Karviná kurz velitele a pánové Prymus Daniel, Urbanczyk Tomáš a Jan ml. zvládli kurz strojníku v Jánských Koupelích.

        Začátkem roku 2002 nás potěšil městský úřad, když nám sdělil, že byla schválená přístavba naši zbrojnice. Realizaci stavby provedla firma Sidostavby. Ve spolupráci s firmou Dorstav, byla kolem zbrojnice položena kanalizace a vybetonována  nová podlaha ve staré garáži. Naši členové pak natřeli podlahy v obou garážích, zhotovili mříže do oken přístavby a odstranili závady, které byly zjištěné při kolaudaci.

        Členové výjezdové jednotky byli na výzvu hasičského záchranného sboru připravení k odjezdu na pomoc zaplaveným oblastem do Čech.

 

Léta 2007-2021 jsou převzaty z aktualit, a proto jsou uvedeny v opačné časové ose. Pracujeme na přehození, aby šlo plynule číst od nejstarších po nejnovější zprávy z činnosti sboru.

24. 9. 2021 Se opět rozjíždí páteční kroužek mladých hasičů a pokračujeme úspěšně s prácemi v parčíku. Vypadá to nadějně, do zimy by se mohlo vše stihnout

12. 9. 2021 Naše jednotka se přidala k ostatním jednotkám, vyjetím a nastoupením před techniku v pravé poledne uctila památku tragické smrti kolegů z Koryčan

8. 9. 2021 Letošní sezonní výjezdy na bodavý hmyz jsou v plném proudu. Není jich moc, ale jezdí se a pomáhá naším spoluobčanům s odstraňováním nebezpečného hmyzu

14. 8. 2021 V letošním roce jsme navázali na spolupráci s místním kolem PZKO a uspořádali jsme dvě ukázky pro příměstský tábor. Mládež se tak mohla seznámit s výbavou místní jednotky, zjistili jak fungují a vyzkoušeli si různé hasičské nástroje a vybavení

10. 8. 2021 Již od března jede projekt na revitalizaci hasičského parku. Hlavní činnost je směřována na zajištění většího bezpečí účastníků a rozšíření využitelné plochy vyčištěním okrajových částí od náletových dřevin a dalších terénních úprav. Zmíněné akce jsou financovány díky grantu Nadačního fondu Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme. Jelikož prováděné úpravy se neobešly bez povšimnutí hasičských příznivců, dozvěděli jsme se o další možností získání podpory. Jelikož byly pokáceny staré, suché a jinak nebezpečné stromy bylo třeba v rámci udržitelnosti zeleně vysázet nové stromy. Byly nakoupené a vysázené nové stromy, realizaci tohoto projektu podpořila Nadače ČEZ.

21. 5. 2021 Se naše soutěžní družstvo mužů účastnilo krajského přeboru v požárním útoku ve Vrbně pod Pradědem. Bylo zde první setkání s novým strojem, se kterým nebyla příležitost vůbec trénovat, a tak páté místo brali jako úspěch.

10. 1. 2021 Máme letošní první výjezd, který řadíme mezi ty kde opravdu neseme pomoc. Díky kvalitní výbavě výjezdové jednotky jsme mohli úspěšně pomoci s vysátím vody vytopeného rodinného domku

5. 1. 2021 Do nového roku vstupujeme všichni v naději, že pandemická situace co nejdříve pomine a budeme moci všichni se vrátit k životu bez omezení. Z hlubokého srdce tak přejeme všem pohodu, štěstí a hlavně zdraví do nadcházejícího období

8. 10. 2020 Další omezení o shromaždování je zde, opět nelze pořádát školení a zakázány jsou kroužky pro dět

18. 9. 2020 po jaro-letní přestávce opět rozjíždíme práci s mladými hasiči. Tento pátek je v depu rušno i díky pravidelné údržbě techniky, agregátů. Vrcholí přípravy na druhou část opravy schodiště ve věži..

4. 9. 2020 Vliv letošní koronavirové pandemie je stále citelný. Velkolepé oslavy 150let hasičstva na Těšínsku se nekonaly. Pouze polská strana částečně uspořádala slavnostní oběd a předala ocenění za činnost na poli hasičském. V rámci přeshraniční spolupráce byli ocenění i členové našeho SDH, pan Milan Pščolka a Marcel Dal.

6. 7. 2020 Přesto že činnost mladých hasičů je dočasně pozastavena, nejen z důvodů prázdním, ale hlavně z omezení vyplývající z aktuální epidemiologické situace, vedoucí nelení adíky podpoře z grantu SmVaK "Plaveme v tom spolu"dovybavují se prostředky pro práci s mládeži. Věříme, že po letní přestávce naplno budeme moci zahájit přípravu na podzimní soutěžní kola.

24. 5. 2020 činnost v jarním období se lehce omezila na občasné aktivity na hasičské zbrojnici. Covid-19 omezil výrazně společenské a sportovní činnosti sboru. Díky podpoře HZS MSK a města Český Těšín je naše výjezdová jednotka vybavena dezinfekčními prostředky a ochrannými pomůckami pro případný zásah s výskytem Covidu

18. 1. 2020 se uskutečnila výroční valná hromada, která přinesla menší změny ve složení výboru do následujícího volebního období. Jako již tradičně nás navštívila delegace z družebního sboru OSP Cieszyn - Pastwiska, která si tentokráte odnesla věcný dar na památku výročí, a to desetileté spolupráce.

16. 10. 2019 V době kdy dospělí už ukončili soutěžní sezonu a bilancují výsledky, tak naši nejmladší se pustili již do nového ročníku. První soutěží, jako každoročně je závod požární všestrannosti. Vybavení různýma pomůckama díky grantu SmVaK "Plaveme v tom spolu"a kvalitní přípravy, naši nejmenší brali krásné páté místo ze čtrnácti družstev. Při součtu bodů s další disciplínou štafety požárních dvojic, naši mladí jsou průběžně na sedmém místě, což není vůbec špatný výsledek do jarních bojů. Na bednu do asi nebude, ale o první pětku celkově se určitě popereme.

1. 10. 2019 Dospělí sporťáci mají pro letošní rok dobojováno. V naším místním Těšínském poháru kluci brali druhé místo z jedenáctí, a v Moravskoslezské lize jako nováčci si zapisují slušné 9. místo z 22 účastnících se týmů.

22. 9. 2019 Letošní sezóna bodavého hmyzu je snad již za námi a s počtem 21 výjezdů na likvidaci hmyzu ji lze považovat za takovou průměrnou.

16. 6. 2019 Se konalo okresní kolo kategorií dorostu. Naši borci doplnění o posily z okolních sborů bojovali do poslední disciplíny. Poslední disciplínou a tou nejdůležitější byl požární útok. I přes nemilé okolnosti jako je prasklá savice během útoku naši kluci měli trochu štěstí a o okolnosti chtěly a měli opakovaný pokus. Ten se již zdařil na výbornou a posunul mostecké borce na krásné druhé místo v celkovém pořadí.

4. 5. 2019 Dnešní sobota měla více než nabitý program. Okrsková soutěž, svatba našich dvou členů a Den IZS, to bylo všechno v tuto sobotu. Počasí přálo tak se všechny akce náramně vydařily. Okrskovou soutěž družstvo mužů vyhrálo. Menší zaváhání na požárním útoku a bylo z toho 3. místo. O tom, že stovky jsou naší disciplínou jsme potvrdili umístěním se na prvních čtyřech příčkách. Přesun na vhodné místo a důležitý úkol vyšraňkovat Veroniku a Radka Gogolovych se taky zvládlo na výbornou. Účast a pomoc na Dni IZS už pak byla jen třešnička na dortu za úspěšným dnem.

3. 5. 2019 Páteční odpoledne v hasičské zbrojnici opět ožívá, tak jak již poslední dobou bývá zvykem. Mladí hasiči, kteří se zde pravidelně schází i díky grantové podpoře "Plaveme v tom spolu" od společnosti SmVaK můžou trénovat a zdokonalovat se ve svém koníčku, čím bezpochyby hasičina pro ně je.

27. 4. 2019 Mostečtí dorostenci Pavel s Filipem se účastní prvních závodů ve stovkách v Pardubicích, kde při jednom Pavel si vyhopsnul i nějaký ten pokus na věži.

3. 9. 2018 Letošní soutěžní léto je úspěšně za námi. Požární sport je náročný, někdy to odnesou závodníci, někdy vybavení. Za co můžeme být rádi, tak letos se nikdo nezranil a mohli jsme v plné síle bojovat o přední příčky. V ženském družstvu bohužel nestabilní kádr měl za následek neúčast v Těšínském poháru a pád z bedny na Goroloském poháru. Kluci však podrželi dobrou pověst sboru a trochu i se štěstím, které ke sportu patří, zaslouženě vyhráli oba výše zmíněné poháry. Ke konci sezony nás bohužel potkalo jedno vážné "zranění", a to soutěžního stroje. Naštěstí máme dobré přátelé v sousedních Mistřovicích, kteří nás podrželi a podíleli se tak na vítězství kluků, za co jim patří velké díky.

Nesmíme zapomenout i na mladé hasiče, a to ty nejmenší, kteří díky grantové podpoře "Plaveme v tom spolu" od společnosti SmVaK, mohli na opraveném starším stroji trénovat a soutěžit. Co hlavní, na první soutěži, na domácí půdě vyhráli. Bohužel z důvodů opoždění dodávky nových dresů pořízených rovněž díky grantu SmVaK "Plaveme v tom spolu", premiéra nových, lepších dresů se odkládá až na podzimní závod požární všestranosti.

3. 6. 2018 po ranním vydatné bouřce a srážkách, kdy v okolí Těšína napadlo přes 85mm vody během 4hodin, měli členové naši výjezdové jednotky o nedělní program postaráno. Jednalo se hlavně o zatopené sklepy, jak v rodinných domcích, tak třeba i na poště a letos nás neminul ani "slavný" podchod na nádraží.

29. 5. 2018 byla naše cisterna po dlouhé době v permanenci. Začalo to brzy po půlnoci kdy naše jednotka byla povolána k plamenům v lese, bohužel hořel příbytek místních bezdomovců. O dvanáct hodin později opět náš veterán vyjel z garáže. Tentokráte již za lepším účelem, a to rozdávat radost a úsměv na tváří malým školákům, jelo se na ukázku do školní družiny. Program sice lehce narušila malá bouřka, avšak nic co by naše hasiče mohlo zaskočit a náhradním programem zpestřili odpolední čas v družině.

5. 5. 2018 se uskutečnilo okrskové kolo v požárním sportu na sportovním areálu na ul. Polní (Frýdecké). Po stovkách, kde naši běžci brali bezkonkurenčně první místo, přišlo zaváhání na požárním útoku a brali jsme tak až druhé místo. Ještě ten den byla příležitost si zlepšit náladu, a proto soutěžní družstvo vyrazilo na první pohárovou soutěž do Písečné, kde byla na programu noční soutěž. S lehce omlazenou sestavou se letošní první útok na 2b vydařil na výbornou a v konkurenci 24družstev, bylo odměnou krásné druhé místo za čas 15,94s

21. 4. 2018 se rozjíždí naše soutěžní sezóna. Letos však rozšiřujeme pole působnosti naších sportovních aktivit i na disciplínu TFA - tzv. "železný hasič". Zastoupení máme v Pavlu Stenchlém a Filipu Lázničkovi, kteří se účastnili soutěže v Hnojníku.

4. 2. 2018 máme po další společenské akcí, kterou pořádal náš sbor. Hasičský bál můžeme letos považovat za vcelku vydařený, když většina hostů se loučila až v ranních hodinách a pořadatelé se do svých domovů vraceli po závěrečném úklidu až za svítání. Všem tímto děkujeme za účast a rádi vás uvidíme opět na další akci.

5. 1. 2018 byl první pátek v novém roce a v naší malé mostecké hasičárně bylo opět rušno. Probíhalo zde školení výjezdové jednotky a kroužek malých hasičů. Jako obvykle na první školení v roce členové výjezdové jednotky si osvěžili kapitoly ze zdravovědy a další zaměření školení bylo na bezpečnost práce. Mladí hasiči se věnovali poznávaní techniky, ale taky pohybové aktivity nesměly chybět v programu. Další setkání mladých hasičů proběhne 19. ledna.

29. 12. 2017 jsme upořádali poslední letošní školení výjezdové jednotky, a taky se nečekaně vydařilo uspořádat malou hasičskou "vilijovku". Část školení proběhla na břehu přehrady se zaměřením na obsluhu agregátů a práci s proudnicí. Další část pak proběhla v garáži a klubovce, kde proběhlo seznámení s novou výbavou - páteřová deska a lezecké vybavení. Společenská část pak probíhala do pozdních večerních hodin a některým se protáhla až téměř do brzkých ranních...

11.-12.12. 2017 v regionu opět řádil silný vítr a naše jednotka byla vyslána k řešení mimořádných událostí. Vesměs jsem spolupracovali s místní jednotkou HZS, ale taky se účastnili samotně na odstranění stromů přes cestu.

8. 12. 2017 Kroužek mladých hasičů se zdá, že úspěšně se rozjíždí. Dnes opět po dlouhé době jsme tak mohli nadělit mladým hasičům mikulášskou nadílku. Příští setkání MH bude až po novém roce, a to 5. 1. 2018.

4. 9. 2017 Máme za sebou víkend plný domácích soutěží. Mladí hasiči před Mosteckou zbrojnicí však vlivem nepříznivého počasí nesoutěžili. Na nedělní soutěž dospělých počasí se ani trochu neumoudřilo, ba místy bylo ještě horší. Za chladného a deštivého počasí jsme upořádali na městském největším sportovišti na "ul. Frýdecké" soutěž v požárním útoku pro kategorií muži a ženy. Jelikož se jednalo o kolo Gorolského poháru účast byla nemalá. Na téměř domácí půdě se ženskému družstvu podařilo vybojovat hezké 3. místo, čímž si upevnili třetí pozici v celkovém hodnocení. Mužskému družstvu, vlivem více než přísnému posuzovaní pravidel, se připsal neplatný pokus. Jinak získaný čas by stačil na 4. místo. Na štěstí na celkové druhé místo to už nemělo vliv.

1. 9. 2017 Před námi je každoroční soutěžní víkend. V sobotu v 10h vypukne u hasičárny soutěž mladých hasičů a v neděli na "Frýdecké" pak 12. kolo Gorolského poháru dospělých od 13h. I letos se můžou vítězná družstva těšit na hezké poháry, které se nám podařilo zakoupit díky dotacím poskytnutým z městského úřadu.

15. 7. 2017 Sportovní družstva se účastní dvou velkých soutěží v požárním útoků. Gorolský pohár je v polovině a muží se drží na výborném druhém místě, ženy na třetím. Těšínský pohár se naopak daři více ženám, když muži sbírají spíše spodní příčky.

13. 7. 2017 Polovina roku je již za námi, a již směle můžeme říct, že letošní rok podstatně více zaměstnává naší výjezdovou jednotku než loni. Požáry, odstranění stromů a taky bodavý hmyz jsou nejčastější typy zásahů.

24. 6. 2017 se konala tradiční pohárová soutěž před naší hasičárnou. Byť tradiční soutěž, tak má i hlubší poslání. Z pohárové soutěže jsme před pár lety udělali memoriál, čím si každoročně připomínáme čest našeho velitele, starosty, zasloužilého hasiče, pana Jana Urbanczyka. Přesto, že jsme už pozměnili pravidla, neběhá se na 3B široké, i tak naše specifická trať do kopce a po silnici neláká příliš družstva. Letošní soutěž se domácím družstvům příliš nevydařila, ženy skončily 3., muži mělí neplatný pokus. Co horší, díky nové vyhlášce o nočním klidu, a nepochopení nebo snad nechuti ze strany města, po neskutečné dlouhé době se neorganizovala tradiční zahradní slavnost s živou hudbou a zábavou do bílého rána. Nejen že přicházíme o báječnou kulturní akci, společenskou událost, ale taky jeden z hlavních příjmu sboru. Snad příští rok se to už podaří nějak vyřešit.

31. 5. 2017 Jsme uspořádali Den dětí. Jako každým rokem při této akci úzce spolupracujeme s místní mateřskou školkou. Letošní rok byl obzvláště vydařený díky podpoře, kterou jsme obdrželi s městského úřadu v rámci dotací.

Květen 2017 byl jako obvykle měsícem postupových soutěží. Letos bohužel nevyšlo naším holkám se poskládat na okrskovou soutěž, tudíž ani na okresním kole jsme neměli mostecké dresy zastoupeny v této kategorií. Za to muži letos mají výbornou fazónu a okrskovou a okresní soutěž s přehledem vyhráli. Bohužel na krajském kole hlavní tahouni již soutěžili za družstvo HZS, tudíž zbytek družstva byl doplněn z ostatních sborů okresu Karviná, což ve finále vytvořilo skvělou partu, avšak umístění na krajském kole nebylo nijak oslňující :-)

20. 2. 2017 Druhý únorový týden se dobrovolní hasiči z Mostů u Českého Těšína vůbec nenudili. Nejsou na své zbrojnici každý den jako jejich profesionální kolegové, a proto každá účast kromě obvyklých pátečních schůzek znamená další aktivitu. Tento týden byl mimořádně rozmanitý. Ve večerních hodinách 13. února byl vyhlášen poplach výjezdové jednotce. K požáru nízké budovy jednotka vyjela s jedním zásahovým vozidlem, mimochodem nejstarší cisternou v okrese Karviná, druhé zůstalo v záloze na stanici. Celkem se seběhlo 10 členů, kteří chtěli nést pomoc. Následující den, už pak s oběma vozidly, se jednotka zúčastnila výcviku v Karviné. K dispozici byl vybydlený obytný dům určený k demolici. Jednalo se o výcvik zaměřený na vyhledávání osob v neznámém prostředí, kladení vedení do poschodí, vstup do bytů a další součinnost mezi zasahujícími hasiči uvnitř a vně budovy. Nejen výjezdy a výcviky mají na programu naši dobráci. Středeční dopoledne rozdávali radost dětem z mateřské školy na ul. Komenského. Ukázkou techniky, vybavení a hasičských oděvů přiblížili dětem práci hasičů. Samozřejmě nesměla chybět možnost si vyzkoušet hasičskou přilbu, potěžkat hadici nebo vyzkoušet jak silní jsou hasiči při přetahování lanem. Na závěr byly děti obdarovány hasičskými obrázky a omalovánky. Další akci v nabitém programu bylo pravidelné měsíční školení v prostorách hasičské zbrojnice. Poslední naplánovanou akcí v tomto týdnu byl výcvik na Javorovém. Jednalo se o již tradiční výstup na místní kopec, letos již 3. ročník. Trasa jako každoročně začala na parkovišti pod lanovkou, strmě po sjezdovce s cílem na chatě Javorový Vrch. Letošní výstup byl pak doplněn o návštěvu na stanici horské služby. Členové byli seznámeni s prací horských záchranářů, jejich výbavou, a taky byla řešena součinnost horské služby s hasiči. Tolik výčtu činnosti z jednoho týdne u dobrovolných hasičů. Samozřejmě, a taky naštěstí, takový nabitý program není každý den, ale když se to sejde tak to stojí za to. Na závěr třeba poděkovat za tuto obětavou činnost dobrovolných hasičů, kteří obětují svůj volný čas a bez nároku na finanční odměnu.

18. 2. 2017 se uskuteční každoroční výšlap na Javorový vrch, sraz v depě a odjezd 13h od hasičárny.

11. 2. 2017„O Raškovického Rašáka“ byla letošní první soutěž s účastí mladých hasičů SDH Český Těšín - Mosty. Soutěž se konala 11. února v Raškovicích a účastnili se jí kluci v kategorii dorostu. Na programu byly dvě disciplíny, štafeta4x40m a závod zručnosti. Díky píli mladých hasičů a zakoupeným prostředkům, z dotačního programuSmVaK - Plaveme spolu, jsme se letos intenzivněji zaměřili na zimní přípravu O tom, že jsme vykročili správným směrem a prostředky našly uplatnění, jsme se přesvědčili hned na první absolvované soutěži. Jedno druhé místo z disciplíny a hlavně celkové třetí místo, na typu soutěže, kde jsme se účastnili poprvé, je moc hezké umístění. Věříme, že slibně rozběhnutá sezona bude nadále pokračovat v takových to úspěšných výsledcích.

4. 2. 2016 je plánu již tradiční Mostecký hasičský bál, v PZKO od 19h.

24. 7. 2016 Naše destrukční sezona dále pokračuje, po nedávném "úspěšném" Frýdku, kdy jsme odepsali dvě hadice B, se zase jedna poroučela. Byť se jednalo o jednu z té frýdecké dvojice, tak další zkrácení již není možné, tudíž odpis pro soutěžení. Byť jsme o tomto horkém víkendu neobjeli tolik soutěží, ale i přesto jsme si parádně zaútočili a něco vyhráli a vzali nějaké body jak do TP, tak do GP. Platí to hlavně pro mužské družstvo, holky ale je třeba taky pochválit, jsou mužům v patách :-) Dokonce se zas "dorostenecké" družstvo rozjelo s novými lidmi, nové časy, zatím se zajíždějí.

3. 7. 2016 byla více než úspěšná soutěžní sobota. Prázdninovou sportovní sezonu jsme rozjeli ve velkém stylu, když za jeden soutěžní den jsme absolvovali hned čtyři soutěže. Zahřívací kola byly v Horní Suché a Chotěbuzi, projeli se v D. Domaslavicích a zlatým hřebem bylo 3. místo můžu na kole MSL v Metylovicích.Video zde. Kde jsme společně s družstvem Mistřovic (4. místo) tak lehce "vypálili rybník" všem ostatním ligovým týmům :-)

25. 6. 2016 jsme měli náročnou sobotu. Této sobotě již předcházel neméně pracovní pátek, kdy se pomalu začalo připravovat na sobotní soutěž a zahradní slavnost. Bonus k přípravám byl zahajovací výjezd na sezonu bodavého hmyzu.  Sobotní přípravy šly opravdu parádně, sešlo se spousta členů, a proto nebyl problém si ještě ráno před soutěží "odskočit" na výjezd do poblízkého Koňakova na spadlý strom.

Domácí soutěž zahájily naše holky, bohužel výsledek více než špatný - neplatný pokus. Za to našim mužům to vyšlo náramně hezký. Trénink v průběhu týdne před soutěží byl poznat a téměř rozdílem třídy mezi druhým a třetím místem, rozdíl sekundy a dvou, jim zajistil první místo. Také dorostenci trénovali a účastnili se, avšak drobné chybičky je ve výsledcích odsunuly až do druhé poloviny výsledkové listiny.

Odpoledne byl pak přejezd na další kolo Gorolského Poháru do Hrádku a tam sic v pozměněné sestavě, ale opět se mosteckých chlapům podařilo zvítězit. I holky se polepšily a prezentovaly se platným pokusem na předních příčkách. Nestabilní sestava dorostenců si vybírá i zde svou daň ne příliš vydařeným útokem.

12. 6. 2016 byl uspořádán ve spolupráci s HZSP Vítkovice výcvik ve "vítkovickém polygonu". Účast naších členů výjezdové jednotky nebyla velká, nic to neměnilo na kvalitě výcviku, těch co dorazili. Základním výcvikem byla činnost s proudnicí, kladení vedení do poschodí a použití dýchacího přístroje. Bonuse a zároveň takovým zlatým hřebem byl praktický výcvik hašení bytového požáru. Pár fotek již brzy v naší fotogalerii

14. 5. 2016 se uskutečnilo okresní kolo dospělých a dorostu na místním stadioně. Bohužel dorostencům se nevyhnulo zranění a tudíž myšlenka na kvalitní umístění padla hned při první disciplíně. Mužskému družstvu se již dařilo lépe, avšak drobné chybky na štafetě znamenaly celkové pouze druhé místo.

 

Dne 7. 5. proběhne na místním sportovním areálu na ul. Frýdecká již tradiční první kolo v požárním sportu. První závodníci vyběhnou na trať v 8h. Na programu je disciplína 100m s překážkami a požární útok. Okrskové kolo proběhne za finanční podpory obce Chotěbuz a města Český Těšín. Aktualizace: Letos se opět podařilo získat dva první místa. Ženské družstvo s přehledem získalo první místo, mužskému družstvu, s trochou štěstí, to taky vyšlo.

Prví květnový den se několik mladých borců a borkyň našeho SDH vydalo na mezinárodní soutěž do Ostravy. Soutěž byla zajímavá hlavně tím, že jsem zde měli první účastníky z řad mladých dorostenců, Pavel Stenchlý - střední dorost a Filip Láznička - mladší dorost, v disciplíně výstup na věž. Nicméně i pro zkušenější holky, Petru Kijonkovou a Alexandru Urbanczykovou, bylo určitě neméně přínosné se účastnit soutěže s mezinárodní účastí. Petra, jak již je zvyklá, bojovala s vysokou úrovní ženských reprezentací. I přes pěkné vyrovnané výkony na první desítku to nestačilo. Alex ve své kategorii starších dorostenek byla na tom obdobně. Omezené možnosti tréninku oproti výběrům repre jsou poznat. Kluci letos absolvovali první dva tréninky a třetím byla soutěž. Poslední ve svých kategoriích nebyl ani jeden, takže úspěch :)

9. 4. 2016 je tu první letošní soutěž v požárním sportu. Tou je již tradičně neoficiální halové mistrovství dobrovolných hasičů v Jablonci nad Nisou. Letos jsem měli slabší účast, co se týče počtu závodníků z našeho SDH, ale o to byla větší radost z výsledků a umístění. Náš vedoucí, Jakub Gryč, se zatím teprve rozjíždí, ale i tak z toho bylo nádherné 8. místo z nějakých 190-ti závodníků. V ženské kategorii jsme měli taky vedoucí, a ta svými vyrovnanými výkony obsadila velmi povzbudivé 35. místo z nějakých 160-ti závodnic. Také závodnici a závodnice v TFA o tomto víkendu nezaháleli, avšak jsou leniví se o svých výsledcích podělit s ostatníma.

23. 1. 2016 máme první letošní "čárečku", jedná se o výjezd na požár balíku sena. Naštěstí jednotka v mrazu a sněhu (což letošní zimu je svátek) nemusela zasahovat.

5. 10. 2015 po prázdninové - sezonní odmlce nový příspěvek. Shrnutí naší soutěžní sezony v číslech - muži se zúčastnili 31 soutěží z toho 5x brali první místo, ženy 12 soutěží z toho 2x první místo, Dorostenci 16 soutěží s nejlepším umístěním 2. místo v okresním kole, dříve narození a tudíž naši zkušení - 2 soutěže a z toho 1x první místo - noční soutěž v Závadě. Letos, jak tomu bylo už taky i pár let zpátky, soutěžní sezóna byla časově úzce spjata se sezónou bodavého hmyzu. Přes 50 technických pomocí na likvidaci bodavého hmyzu, je na náš revír úctyhodné číslo.

17. 7. 2015 přijďte se podívat na hraniční most na Olze, ul. Střelniční. V 17h začíná pietní akt polských a českých hasičů, tvz. Vodní most. K vidění moderní i historická hasičská technika, dobrovolných i profesionálních hasičů.

12. 7. 2015 Je tu další zástupce v republikovém kole. Tentokrát v kategorii dorostu. MČR dorostu v Praze se účastnila jednotlivkyně Alexandra Urbanczyková. Letošní načasování formy se bohužel nepotkalo s termínem mistrovství, ale i tak můžeme považovat za úspěšnou obhajobu loňského 9. místa.

27. 6. 2015 můžeme zapsat do úspěšných, když člen našeho sboru, Jakub Gryč, v barvách svého zaměstnavatele vybojoval naprosto famózní 3. místo ve velkém finále na Mistrovství republiky v požárním sportu v disciplíně běh na 100m s překážkami. Petra Kijonková na té samé soutěži leč v kategorii žen, disciplína výstup na věž, bere 16. místo, což v republikovém měřítku je kvalitní výkon. Gratulace!! Ani ostatní členové soutěžních družstev nezaháleli. Bojovalo se ve velkém, Muži, Ženy, Dorost a na domácí soutěži i druhé "D", muži nad 35 let :-) Na domácí soutěži mužské A bylo druhé, v Hrádku pak brali 3. místo. Dorostenecké družstvo v ostré konkurenci doma vybojovalo stále ještě oceněné páté místo. Muži nad 35 let ukázali, že to stále válí, a s časem lehce pod 23s dosáhli na sedmou příčku z 13ti soutěžních týmů.

26. 6. 2015 i letos má SDH Český Těšín - Mosty své zastoupení na MČR v požárním sportu. Letos však to nejsou kluci na stovkách, ale je to nově otevřená kategorie - ženy jednotlivkyně SDH ve výstupu na cvičnou věž. V našem bílo-modrém dresu se předvedla slečna Petra Kijonková, která účasti na nominačních závodech si zajistila pozvánku na tuto novinku. Byť favoritkami byly holky z reprezentačních družstev, ale mistrovská atmosféra, 16. místo v republice a vylepšené osobní maximum stálo za to!! Blahopřejeme!

7. 6. 2015 se chystáme s našimi dvěma dorosteneckými nadějemi  na krajské kolo do Ostravy. Budou závodit v kategorii jednotlivců v disciplínách 100m s překážkami, dvojboj a testy. Snad se oběma podaří postup na republikové kolo do Prahy, budeme držet pěsti.Aktualizace:Pavel Stenchlý si odbyl premiéru na takové velké akci a po statečném boji získal pěkné 4. místo v kategorií mladší dorost. Ostřílená Alex Urbanczyková předvedla své sportovní kvality a s přehledem zvítězila ve své kategorii středního dorostu.

31. 5. 2015 nám začal velký soutěžní kolotoč pod názvem "Gorolský Pohár". První kolo této ligy bylo v Dolní Lištné. Kluci po vcelku vydařeném útoku bodovali na čtvrtém místě, holky po špatné práci na přípravě bohužel velké zklamání s neplatného pokusu. Určitě tu cestu za obhajobou si představovaly jinak, ale kol je dost a nic není ztraceno.

16. 5. 2015 je za námi druhé kolo postupových soutěží. Avšak ani zde nám štěstí příliš nepřálo. V prvním kole kde se před nás dostalo družstvo z Mistřovic, v obou kategoriiích - muži/ženy, v druhém kole to zas byla karvinská družstva. U mužů Karviná - Louky, u žen Karviná - Hranice. Byli jsme dobří, avšak chybělo to pomyslné sportovní štěstí. Na druhou stranu za své výkony se nemusíme vůbec stydět.

18. 4. 2015 jsme zahájili letošní soutěžní sezonu v disciplíně požární útok. Nepočítáme zde ale tréninky, které jsme již absolvovali před depem buď tzv. na sucho nebo na vodu. První jarní brázdou byla soutěž u sousedů na nejvyšším místě okresu, v Mistřovicích na větrné hůrce. Mužské družstvo s hlavní oporou v kvalitním stroji a výbornými proudovými uspělo a odváží si krásné pocity vítězství. Také druhé družstvo tvořené dorostenci si nevedlo vůbec špatně, byť lehké zaváhání na stroji stálo lepší umístění, ale i tak to byl výkon hoden pochvaly. Celkově pak skončili 7. z 10. Jak jsme si už zvykli z minulé sezony, i tady se představila mostecká děvčata. Holkám šla voda rychleji než očekávaly proudové a tak skončily příliš daleko od terčů aby bylo dost tlaku na sestřiknutí. Po pěkně rozběhnutém útoku to však skončilo s neplatným pokusem.

od 5. 3. 2015 rozjíždíme další sezonu kroužku s mladými hasiči, všechny srdečně zveme na 16h do naší zbrojnice.

27. 2. 2015 při pátku byl v plánu celookrskový výšlap na Javorový. V plánu bylo setkání a pokec s členy Horské služby. Většině však tento termín nevyhovoval, tak jsme tuto akci pojali po svém a udělali vlastní mostecký výstup na náš nejbližší vrchol. Výstup byl pojat jako výcvik pro členy výjezdové jednotky a vyzkoušení odolnosti jak fyzické zdatnosti členů, tak funkčnost ochranných oděvů při zpáteční cestě. Všichni zvládli výstup na výbornou.Foto

22. 2. 2015 bylo naplánováno taktické cvičení na místní vodní nádrži Hrabina. Ve spolupráci s místní jednotkou HZS byl námětem výcvik záchrany osoby z vody, ledu. Byť nejsme vybavení jako kolegové z HZS vyzkoušeli jsme si záchranu s našimi dostupnými prostředky a dále se zapůjčeným profi vybavením. Foto z výcvikuzde

 

7. 2. 2015 jsme uspořádali náš tradiční hasičský ples. Fotozde.

16. 1. 2015 se historie lehce opakuje. Po 6 letech tento den je znovu datem prvního výjezdu v novém roce. Letos to bylo do Chotěbuze, k požáru garáže autoservisu.

23. 12. 2014 naše SDH zakoupilo vedle naší zbrojnice přilehlý pozemek. Dlouholetý plán se podařil díky poskytnuté dotaci Městského Úřadu Český Těšín, za co děkujeme.

20. 12. 2014 bylo v naší zbrojnici živěji než obvykle. Ukončení sportovní sezóny jak mužského tak ženského družstva nahnalo naše sportovce k malé společenské akci, bilanci letošního soutěžního roku.

29. 11. 2014 na 16h byl naplánován začátek letošní výroční valné hromady. Vše bylo připraveno, avšak příkaz k výjezdu CAS tento plán odložil na pozdější čas. Vše proběhlo bez problému a po hodinovém odkladu se mohlo začít schůzovat. Přesto, že letošní rok byl rokem volebním, obsazení funkcí doznalo jen menší kosmetických změn.

7. 9. 2014 byl velký soutěžní den před naší zbrojnici. Dopoledně soutěž mladých hasičů, odpoledne bylo na programi poslední kolo Gorolského poháru. Soutěž na dva úzké béčka byla na závěr ještě zpestřena mosteckou trojkou. Jelikož pohárová soutěž měla začátek v 15h, při účasti 32 družstev se tak klání o nejrychlejší "zadek" stalo malou noční atrakcí. Výsledky a fotky ze soutěže naleznete v sekci fotogalerie. Ve zkratce pak, 1. místo Ka-Louky, 2. místo D. Lištná A, 3. místo Dolní Lištná B v kategorii mužské, u žen na 3. místě Chotěbuz, na 2. místě Písečná, 1. místo domácí holky, které si tak zajistily i první místo v celkovém hodnocení Gorolského poháru. Gratulujeme.

Výsledky M.L.O.K. - mladí hasiči

Výsledky Gorolský pohár - finálové kolo

Výsledky Mostecká trojka - noční soutěž

17. 8. 2014 soutěžní a "bodavá" sezona je v plném proudu, tudíž není nouze o další kilometry na zajetí nového dopravního automobilu. Jezdíme útoky, stovky, náš okres, mimo něj, naše republika i sousední Slovensko. K dalšímu sousedovi do Polska se taky dostaneme, u příležitosti oslav 90. let a vysvěcení praporu.

6. 8. 2014 po delším teplém období se rozjela naplno letošní sezóna s bodavým hmyzem. Za poslední 3 dny máme již 6 zásahu na odchyt a likvidaci obtížného hmyzu. Díky novému, svižnému, obratnému zásahovému vozu jsme schopni rychleji úspěšně zasáhnout a zvládneme více události.

3. 8. 2014 byla neděle jak jinak než soutěžní. Nastala však změna. Sic auto bylo opět plné holek a kluků, tentokrát jsme změnili disciplínu a oblast soutěžení. Vyjeli jsme do slovenské Bytči na stovky. Bylo to takové zpestření, stovky na trávě. I zde byl dílčí úspěch. Veronika M. byla 3.,  Kuba G. byl 4.

2. 8. 2014 jsme v rámci Těšinského poháru zavítali do Petrovic u Karviné - Marklovic. I zde muži ukázali, že forma se pořád drží a letošním i celkovým sborovým rekordem na útoku zvítězili. Ženám bohužel zas nevyšlo.

27. 7. 2014 nedělní klání na Horním Žukově už bylo hlavně pro kluky radostnější. Obhajoba loňského prvního místa byla nejen velkou pomocí do bodování v TP, ale hlavně morální podporou do dalších soutěží.

26. 7. 2014se nesl opět v duchu soutěžní soboty. Klukům se příliš nedařilo, za to ženy se vždy úspěšně probojovaly na podium.

19. 7. 2014 bylo velké soutěžní cestování napříč celým Těšínským Slezkem. Soutěžili jsme od Písečné, přes Zpupnou Lhotu až po Petrovice - Závadu. Na posledně jmenovaných závodech jsme soutěžili se třemi družstvy. Tím třetím však nebyli dorostenci, nýbrž staří páni. Ženy běžely mimo soutěž, jelikož jich bylo málo a ani nebyla vypsána jejich kategorie. V mužských kategoriích jsme pak slavili dvojitý úspěch když mladým i starým se podařilo zvítězit. Že "staří" ještě nejsou tak staří, a mají to pořád v rukách a nohách svědčí výsledný čas jen o vteřinu horší než u "mladých".

18. 7. 2014 se jako už tradičně každým rokem sešli hasiči polského Cieszyna a Českého Těšína u Olzy aby uctíli památku padlých záchranářů z roku 1970. Po uložení věnců a provedení vodního mostu spojujícího oba břehy, se všichni odebrali na výbornou hrachovou polévku, kterou připravili kolegové z Polska.

13. 7. 2014 začíná týdenní sportovní klání ve Svitavách, kde i náš sbor měl zastoupení. Jedná se o Mistrovství světa dorostu a juniorů. Zastoupení jsme měli nejen na poli fanouškovském, ale hlavně mezi závodníky, resp. závodnicemi. Naše členka, slečna Machalová, bojovala téměř ve všech disciplínách. Své reprezentační kvality představila ve výstupu na věži, excelentním hašením na štafetě a taky při požárním útoku. Celkově naše juniorky skončili stříbrné za zlatými ruskami. Veronika se však může pochlubit ještě další stříbrnou medaili z útoků a hlavně zlatým kovem ze štafety.

12. 7. 2014 konečně úspěšný soutěžní den. Nejdříve soutěž Gorola v Nýdku se klukům konečně vyvedla a s časem 15,6 obsadili druhé místo. Také ženské družstvo se ukázalo v plné síle a s časem 18,6s bralo první místo. Další soutěž byla v Mistřovicích, kde muži zaběhli nejlepší letošní čas, ale bohužel stačilo to jen na 4. místo. Ženy nezůstaly klukům nic dlužné a potvrdili skvělou formu dosaženým časem 18,8s, kdy pravý proud byl sestřelen v 16,9! :-) Na mistřovické větrné hůrce se představilo i naše družstvo dorostenců. Výsledek nebyl nejlepší, a tak se spokojíme s komentářem výsledku, dobrá účast.

5.-6. 7. 2014 byl opět soutěžní víkend. Bojovali jsem na všech frontách - muži, ženy, dorost, družstva i jednotlivci. Družstva na pohárových soutěžích se různě setkávala se štěstím. Výkyvy byly jak u mužů tak žen. Byly neplatné pokusy, ale byly také slušné časy, se kterými jsme získávali stupně vítězů. Kategorie dorost byla zastoupena jednotlivkyní Alexandrou Urbanczykovou na Mistrovství ČR v Brně. Předvedené výkony byly moc pěkné, ale konkurence byla více než obstojná a tak jsme se museli spokojit se sympatickým devátým místem.

28. 6. 2014 se konala domácí soutěž před zbrojnici. Účast závodních družstev byla obstojná a to nejen v kategorii mužské, ale i ženské. Výsledky naších družstev naleznete v sekci soutěže, celková listina pak nafocena v albu ze soutěže. Bečku piva za první místo si odvezlo sousední družstvo z Mistřovic, demižón vína putoval do Marklovic. Odpoledne jsme pak vyrazili do Hrádku na další kolo "Gorola", kde jsme jeli bodovat, avšak dnes nám nebylo souzeno. Nejen holky, ale i kluci si vybrali novačkovskou daň a sen o prvním místě se rozplynul. Nic méně nám to nevzalo chutě na večerní zahradní slavnost, která díky teplému a bezdeštnému počasí se bude počítat k těm úspěšným.

27. 6. 2014 začíná Mistrovství ČR v požárním sportu v Českých Budějovicích. Žádné z naších družstev se zde neprobojovalo, ale i tak zde máme zastoupení. Jedná se o exhibici žen ve výstupu na cvičnou věž. Zde se předvedla členka juniorské reprezentace Veronika Machalová, když zapsala historický první účast na oficiálních závodech pod hlavičkou SDH Český Těšín - Mosty. Dosažený čas 8,75s co představovalo 7. místo z 16-ti účastnic.

15. 6. 2014 v ženském družstvu panuje opět výborná nálada, když se dozvídáme, že jeho členka, ještě dorostenka, Alexandra Urbanczyková úspěšně zvládla krajské kolo v kategorii dorostenky jednotlivkyně a zajistili si tímto účast na republikovém kole v Brně začátkem července. Blahopřejeme! Na krajské kolo se nominoval za jednotlivce dorostence i Tomáš Czopník, který z rodinných důvodů pak bohužel nemohl odjet soutěžit.

14. 6. 2014 máme další soutěžní sobotu za námi. Další ligové kolo "Gorola" a nějaká ta soutěž na zpáteční cestě. Opět se ukazuje, že štěstí více přeje ženskému družstvu, které nejen že boduje v poháru, ale vítězí ve své kategorii na soutěži v Hnojníku.

7.- 8. 6. 2014 na krajském kole výběr okresu Karviná pod hlavičkou našeho SDH v ženské kategorii slavil nebývalý úspěch získáním druhého místa. Muži statečně bojovali a po celou dobu se udržovali na bedně, avšak horší výsledek na požárním útoku odsunul náš výběr na bramborovou pozici. V náročném soutěžním víkendu, aby toho nebylo málo tak v půlnočních hodinách členové naší výjezdové jednotky byli povolání k požáru výškové budovy. Naštěstí se obešlo bez větších škod.

25. 5. 2014 nám začíná první kolo Gorolského poháru, přihlášené máme jak družstvo mužů tak žen. V Dolní Lištné se ženám dařilo více než mužům a tak po prvním kole ženy vedou, muži jsou na 4. místě.

24. 5. 2014 po tříleté odmlce družstvo můžu opět zvítězilo v okresním kole požárního sportu. Letos se tento úspěch vydařil i ženskému družstvu posílený ty nejlepší závodnice z okolních sborů, což dokázaly obsazením prvních 7 míst v disciplíně běhu 100m s překážkami. Mezi muži největšího úspěchu dosáhl Jakub Gryč, který časem 16,70s zaběhl naší nejlepší stovku.

10. 5. 2014 proběhlo na místním stadionu okrskové kolo v požárním sportu dospělých a okresní kolo kategorie dorost. Naše SDH mělo jako každoročně početné zastoupení napříč všemi kategoriemi. Celkově jsme s výsledky spokojeni a jsme v očekávání na dospělé okresní, potažmo krajské kolo dorostu, zda budou naše družstva i jednotlivci nadále úspěšní.

12. 4. 2014 jsme zahájili soutěžní sezónu tradičním jarním kláním na větrné hůrce v Mistřovicích. Mužům ani ženám se příliš nedařilo, ale jinak můžeme považovat začátek za úspěšný, žáden z naších týmů neměl neplatný pokus :-)

5. 4. 2014 byla sobota plná různých aktivit. V tomto datu se odehrávaly totiž dvě různé akce. První bylo okrskové cvičení společně s kolegy z Polska v nedalekém CO krytu v Chotěbuzi. Naše jednotka se zde prezentovala jak s novým přírůstkem, tak téměř historickou cisternou. Druhou akci bylo neoficiální halové mistrovství v požárním sportu v Jablonci nad Nisou, kde jsem letos měli mimořádně velké zastoupení. Běhali nejen kluci, stovky a štafetu, ale také holky měly zastoupení na stovkách a štafetách.

17. 1. 2014 na náměstí před radnici bylo slavnostně předáno nové zásahové vozidlo DA Ford Transit. Samotné zařazení do výjezdu však bylo již před Vánocemi, a dva dny na to si odbylo toto vozidlo bojový křest. Společně s CAS vyjelo na technickou pomoc odstranění nebezpečných stavů z důvodu silného větru.

28. 12. 2013 zveřejněno první prezentační video mosteckých hasiček. Video obsahuje záběry z výkonů roku 2013 na poli požárního útoku, stovek, dvojboje. V sekcividea.

25. 12. 2013 letošní Vánoce nejsou sněhobílé, ale teplé a větrné. Hlavně ten vítr nás trápí a přispěl k prvnímu výjezdu našeho nového vozu. V pondělí dáno do výjezdu a ve středu se už je na zásah. K uvolněných plechům na střechu jsme vyjeli veškerou technikou, tj. jak CAS tak DA.

21. 12. 2013 se uskutečnilo v požární zbrojnici mimořádné školení výjezdové jednotky. Důvodem bylo seznámení se z novým zásahovým vozidlem, které jsem obdrželi místo dosluhující avie. Novým přírůstkem v naším zbrojnici je Ford Transit 4x4, 1+8, s místem na veškerou potřebnou pomocnou techniku: PS12, pila, plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu a další.Foto auta

Nejbližší akce je Výroční Valná Hromada 30. 11. 2013 v 16h v hasičské zbrojnici!!!

15. 11. 2013 jsme uspořádali ukončení soutěžní sezony pro naše sportovce nad 15let. Jelikož očekávaná byla větší účast, která by se nevlezla do klubovky, bylo rozhodnuto o přesunu do vytápěné garáže. Cisterna na těch pár hodin musela ustoupit lavičkám, stolům a promítacímu přístroji. Akce byla vydařena jelikož se dostavila i většina pozvaných hostů, tj. vedení a závodníků okolních sborů, kteří nám pomáhali v soutěžní sezoně. O dobré spolupráci mezi jednotlivými sbory v našem okrsku pak svědčí i fakt, že s nejbližšími sousedy z SDH Mistřovice pak poskládali futsalové družstvo a šli na druhý den na hasičský turnaj do Stonavy. Byť hra nešla tak dobře jak některé činnosti na ukončení, přesto úspěch se dostavil. Pozice na bedně za 3. místo byla výborná.

9. 11. 2013 se někteří členové účastnili slavnostního vyhodnocení Bigshock Poháru v běhu na 100m s překážkami. Na slavnostní vyhlášeni bylo pozváno 15 nejlepších závodníků z obou kategorií (muži, ženy). Mezi ženami jsme měli hned dvojí zastoupení, na 12. místě naše nová členka Petra Kijonková, kde ještě figurovala pod názvem sboru z Bohumína, a dále pak Veronika, které se to letos podařilo vyhrát! V mužské kategorii letos bohužel bez zastoupení v první patnáctce.

Ani ostatní členové o tomto víkendu nelenili, pan Branný Pavel a Gryč Jakub, se účastnili dvoudenního školení pro velitele JPO v Jánských Koupelích.

26. 10. 2013 se naši členové výjezdové jednotce s cisternou podíleli na úspěšném taktickém cvičení spolu s polskými kolegy z družebního sboru z Pastwisk. Námětem cvičení bylo hašení požáru lesního porostu. Naše jednotka měla za úkol pomoci v kyvadlové dopravě a taky utvoření jednoho proudu C.

18. 8. 2013 aktualizována sekce videa - přidány videa z domácí soutěže o Mosteckou bečku, doplněn přehled výsledků na soutěžích, muži/dorost/ženy 

8. 9. 2013 jsme měli v Mostech velký soutěžní den. Dopoledne jsme přivítali mladé hasiče, soutěžilo se v kategoriích mladší a starší žáci. Disciplíny, ve kterých se bojovalo byl požární útok a štafeta požárních dvojic. Výsledky soutěžního klánizde.  V odpoledních hodinách díky dobrému termínu a vynikajícímu počasí jsme se těšili hojnou účastí družstev jak mužských tak ženských. Hlavní výhrou pak byl v mužské kategorii sud piva, takže bylo o soutěžit. Jak to vše dopadlo můžete shlédnout vefotogalerii.

23.- 25. 8. 2013 se konalo MČR v požárním sportu kategorie ženy, muži v Mladé Boleslavi. I letos měl náš sbor zastoupení na této velké akci a můžeme říct, že závodnici byli hodně spokojení se svými výkony. V ženské kategorii jsme měli zastoupení díky Veronice Machalové, která posílila výběr žen z MSK v barvách Michálkovic. Celkově družstvo na druhém místě. V mužské kategorii jsme měli zastoupení opět v kategorií jednotlivců a to v běhu na 100m s překážkami. Z Českého poháru se nominoval nejen Marcel Dal, ale i Martin Gryč. Marcelovi se nedařilo, naopak Mates tak jako i Veronika si zaběhl osobní rekord v běhu na 100m s překážkami.

19. 7. 2013 se naše jednotka zúčastnila každoročního pietního aktu na řece Olze, kdy hasiči společně se strażakami vytvoří vodní most k uctění památky tragicky zahynulých kolegů při povodních v roce 1971. Další info a fotografiezde

13. 7. 2013jsme se v hojném počtu zúčastnili pohárové soutěže na nejvyšším soutěžním bodě okresu Karviná. Jednalo se o "větrnou hůrku" v Mistřovicích. Do bojů o poháry jsem nasadili hned 3 družstva. Bohužel ani jednomu se příliš nedařilo. Muži dosáhli na sedmé místo, dorostenci, byť posílení o zkušenější členy, až 16. a ženy se musely po nevydařeném nápichu spokojit s pátým místem. Videa z tého soutěže již na youtube - uživatel mosty0007 nebo daliborvelcovsky. Foto po sběru od všech fotografů budou doplněny posléze.

5.-7. 7. 2013 se konalo MČR v požárním sportu kategorie dorostu v Jablonci nad Nisou. Po loňské odmlce, jsme navázali na novodobou tradici a měli znovu zastoupení v kategorii jednotlivců. Hlavním cílem bylo si užít mistrovství ve zdraví a posbírat zkušenosti. Disciplína 100m s překážkami vyšla velmi hezky, kdy si Míša zaběhla nový osobní rekord. Bohužel to samé nemůžeme říci o dvojboji, kdy ji dvakrát spadl hasicí přístroj. Celkové umístění pak bylo 33. ze 42 závodnic, což u mladé závodnice s minimem zkušenosti počítáme za úspěch.

Tento první červencový víkend byl úspěšný i pro družstvo mužů a dorostenců, kteří samostatně i společně bojovali na různých soutěžích. V Rychvaldě třetím rokem v řadě vyhráli, bednu pak brali v Hradišti a Bukovci.

29. 6. 2013 byl pro náš sbor velkým dnem. Odehrála se jedná z velkých akcí k letošnímu výročí našeho sboru. Domácí soutěž a následně zahradní slavnost. Domácí soutěž byla o to slavnostnější, když poprvé v historii na domácí soutěži byla i ženská kategorie. Největším zpestřením pak bylo nastoupení domácího ženského družstva, které nečekaně zvítězilo. Vítězství nad zkušenými družstvy jako jsou Albrechtice a Mistřovice, naše holky velmi potěšilo a hlavně nabudilo. Videa a fotografie přiloženy v kategorii foto a na youtube, hledat uživatele mosty0007.

16. 6. 2013 se uskutečnilo krajské kolo dorostu na našem místním stadionu, na ul. Frýdecká. I zde jsme měli své zástupce, a to v kategorii jednotlivkyň. Po zaváhání některých favoritek se s trochou štěstí podařilo naší člence Michaele Trentinové postoupit do republikového kola.

18. 5. 2013 byl první velký soutěžní den. V plánu byla okrsková soutěž, kde jsem slavili úspěch. Společně s okrskovým kolem na stadionu na ul. Frýdecka probíhalo okresní kolo v požárním sportu pro kategorii dorost, do kterého se zapojila jak družstva tak jednotlivci/-kyně. Po delší přestávce náš sbor byl reprezentován i v dorostenecké kategorii, avšak výkonnostně to stačilo pouze na 3. místo. Bedna je, takže spokojenost! :-) To bylo teprve dopoledne. Soutěžení probíhalo i odpoledne, kdy družstvo mužů se vydalo na soutěž do Horní Suché a mladí hasiči do Havířova.

4. 5. 2013 jsme se zúčastnili první letošní soutěže v útocích v Albrechticích. Byť jsme zatím měli jen jeden trénink útoků s vodou, tak se nám tato soutěž vcelku i vydařila. Umístění nebylo sice na bedně, ale dosažený čas na první soutěži nám dodal hodně elánu do dalších soutěží.

24. 4. a 26. 4. 2013 byly rozhodně zajímavé dny z pohledu zásahové činnosti.  Nejdříve ve středu 24. jednotka zasahovala u převráceného kamionu, kde společně s ostatními jednotkami HZS a SDH pomáhala překládat náklad. Událost se stala 1km od zbrojnice (pokud nepočítáme zásahy na bodavý hmyz) tak se jedná o jeden z nejbližších zásahů. V zápětí páteční výjezd 26.  na požár lesního porostu do Havířova - Šumbarku, lze považovat za jeden z nejvzdálenější (pomineme-li pomoc při povodních na Jičínsku).

13. 4. 2013 se jak každoročně konala halová soutěž v disciplínách PS v Jablonci nad Nisou. I letos jsem tam měli své zastoupení. Dal Marcel, Gryč Jakub a Martin reprezentovali náš sbor a společně s kolegy z okolních sborů pak postavili 2 štafety. Ta pomalejší z časem 66,47s se umístila na 19. místě z 36, rychlejší vylepšila loňské výborné 9. místo na letošní šestou příčku za čas 60,84s. Videa, kde si můžete prohlédnout konkrétní běhy jak jednotlivců tak štafet SDH i HZS jsouzde, stačí najít požadované jméno.

15. 3. 2013 tak tomu to dni se datuje náš první letošní výjezd. Jednalo se o požár, dorazili jsme jako čtvrtá jednotka a vše už bylo pod kontrolou a1 nebylo třeba naší pomoci, takže bez zásahu.

2. 3. 2013 se naše mládež poprvé zapojila do bojů na havířovské halovce. Jedná se o neoficiální halové mistrovství mladších a starších žáků v disciplínách: štafeta dvojic, uzlová štafeta a štafeta 4x60m. Zimní přípravu jsem nijak nepodceňovali, ale bohužel přes zbytečné zaváhání zkušených závodníků naše družstva jak mladších tak starších žáků skončila obdobně kolem poloviny startovního pole.

8. 12. 2012 v nedaleké restauraci "U Bobka" proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Mezi nejdůležitější informace, které jsme se dozvěděli určitě patří datumy našich stálých kulturně-sportovních akcí - Ples 2. 2. 2013, domácí soutěž v PS a zahradní slavnost - 29. 6. 2013. Neméně důležitou informací bylo seznámení s předběžným programem akcí u příležitosti stého výročí založení našeho sboru. 

15. 9. 2012 bylo ve znamení soutěží. Dopoledne jsme před naší zbrojnici pořádali soutěž pro mladé hasiče, výsledky zde. Přes poledne 4 naši členové běhali na Cyp Cupu v Ostravě - stovkařské závody. Odpoledne jsme pořádali soutěž pro dospělé o sud piva, výsledky zde a na večer jsme vyrazili na noční soutěž do sousedních Mistřovic. Bohužel na noční se nám nedařilo, NP..

10. 9. 2012 - mladí hasiči se připravuji na poslední kola M.L.O.K.a a někteří z nich už se chystají na přechod do dorostenecké kategorie. Začíná jim trénink na překážkách a možná se už podaří první soutěž v kategorii mladší dorost.

8. 9. 2012 za poměrně hojné účasti se uskutečnila v depě brigáda. Betonovala se podlaha ve skladu, úklid v obou garážích a ženy si vzaly do parády naší klubovnu. K občerstvení nechyběl zlatý mok a dokonce byl zprovozněn přístroj na párky v rohlíku. V průběhu brigády jsme stihli i jeden zásah na bodavý hmyz.

30. 6. 2012 za neobvykle teplého počastí, až tropického, se již od brzkých hodin začali chystat trať na odpolední soutěž a nezbytné přípravy v parčíku na večerní zahradní slavnost. Dopoledne jsme pak ještě stihli zajet na každoroční soutěž do Soběšovic, kde se nám tentokrát příliš nedařilo a po zaváhání na nápichu jsme nemohli pomýšlet na stupně vítězů. Odpolední naše domácí soutěž už byla vydařenější. I přes lehké komplikace na koši, jsme doběhli a to v rekordním čase 18,84s. Za daných podmínek  - 3B na úzké a do kopce, se už pak nikomu nepodařilo tento čas pokořit.

29. 6. 2012 se naše jednotka zúčastnila propagační jízdy historických vozidel. Naše dva výjezdové stroje byly na ukázce jak v Českém Těšíně tak na polské straně v Cieszynie. Kluci se také účastnili vodního mostu a mladí hasič předvedli štafetu požárních dvojic.

19. 5. 2012 proběhla na stadionu na ul. Frýdecké v Českém Těšín okrsková soutěž v požárním sportu a zároveň okresní kolo kategorie dorost. Mužům z našeho družstva se letošní vstup do postupových soutěží vydařil a vybojovali celkové prvenství když zvítězili ve stovkách i v útocích. Také v kategorii dorost jednotlivkyně měl náš sbor zastoupení. Poslední sezonvu v této kategorii běžela slečna Veronika Machalová. I v letošním roce se ji okresní soutěž vydařila a do krajského kola postoupila z prvního místa.

21. 4. 2012 se někteří naši členové účastnili neficiálního halového mistrovství v požárním sportu v Corny Aréně v Jablonci nad Nisou. V mužské kategorii se zúčastnili Jakub Gryč a Marcel Dal. Kuba se umístil na krásném 17. místě z 194 závodníků sčasem 17,01, což je nejen jeho osobní rekord, ale aktuálně nejrychlejší čas mosteckého člena. Marcelovi se už tak nedařilo a poneúspěšném rozdělovači skončil na konci startovního pole. S pomocí kolegů se podařilo poskládat i štafetu, která se umístila na 8. místě z 32. V ženské kategorii běžela naše jediná sportovně aktivní slečna. Veronika Machalová s časem 19,38 se umístila na 20. místě z 90 závodnic, což po nepříjemném pádu na loňském republikovém kole dorostu je velice příjemný výsledek. Díky hasičské televizi hasici150.tv můžete shlédnout běhy našich reprezentantů přímo na youtube.

14. 4. 2012 v brzkých ranních hodinách se naše jednotka seběhla na další výjezd, letošní šestou událost, avšak tentokrát se jednalo o planý poplach. Jednotka o planém poplachu byla vyrozuměna velmi brzo, s technikou jsme stačili vyjet jen před zbrojnici. Další pohyb techniky se konal odpoledne, kdy naše soutěžní družstvo vyrazilo na první letošní soutěž v požárním útoku. Zajeli jsme do nedaleké Ostravy, kde bez nějakého tréninku kluci zaběhli hezký čas 16,04. Chudáci ti pavouci, první roztažení hadic a už tak rychle museli utíkat:-) Nějaké foto ze soutěže lze nalézt na www.rajce.idnes.cza nechat si vyhledat Ostrava Zábřeh 2012, měli byste najít 3 alba z tohoto ročníku soutěže.

31. 3. 2012 jsme se zúčastnili taktického cvičení se zaměřením na vyhledávání a záchranu osob v Těšínském divadle. 

2. 2. 2012 máme zde první letošní výjezd. Naštěstí se jednalo jen o planý poplach, protože zasahovat v těch mrazech (-16st.) by bylo více než nepříjemné. Naše jednotka však dokázala akce schopnost i v ranních hodinách a vyjela s cisternou v počtu 1+4. Ještě že nás nebylo více, oživovat avii ze zimního spánku v nevytápěné garáži by taky nemuselo být úspěšné.

26. 11. 2011 v našem sboru proběhla výroční valná hromada. Z očekávaného počtu 55 osob, se zúčastnilo 38 členů sboru, delegace z družebního sboru z Polska, zástupci okrskového aktivu a města. Trochu se nám změnilo zastoupení výboru, byly předány čestné uznání, ocenění za věrnost a za zásluhy. Letos vše proběhlo poměrně v poklidu, nebyla žádná bouřlivá diskuse. Z největších novinek z průběhu valné hromady bylo určitě promitaní na velké obrazovce fotek z různých soutěží a akcí, kterých jsme se účastnili během celého roku. Ke zpestření, jestli se to tak dá říct, byl určitě pak výjezd jednotky k požáru odpadu. Kolegové z družebního sboru OSP - Pastwiska tak měli ostrou ukázku, jak to u nás chodí když "břikne", tj. je vyhlašený poplach jednotce.

Nové promo video našeho družstva v požárním útoků. K shlédnutí zde: družstvo PÚ

28. 8. 2011 máme za sebou nádherný víkend a hlavně úspěšný na poli sportovním v mužské kate. Stabilní časy pod 16s nám, s trochou štěstí - jak jinak, pomohly k hezkým výsledkům. V pátek na noční v Chotěbuzi 1. místo, v sobotu na ligovém kole v Mošnově jsme se neztratili mezi nejlepšími a skončili na hezkém 12. místě. Neděle - tak ta byla nejlepší. V Závadě (okres Opava) jsme skončili na prvním místě! Na to, že jsme málem nedojeli tak to je velká paráda. Tím bych chtěl poděkovat Adamovi z Mistřovic za pomoc při opravě našeho "pekelného" stroje a dále taky poblahopřát klukům z Mistřovic k hezkému 3. místu.

12. 8. 2011 je už oficiální seznam pro jednotlivce z řad dobrovolných hasičů, kteří se nominovali na republikové kolo v požárním sportu, disciplína věž a 100m s překážkami. I tady bude mít náš sbor zastoupení! V mužské kategorii na disciplínu 100m s překážkami si zajistil účast Marcel, díky absolvování několika stovkařských závodů zařazených do Poháru Velkopopovického Kozla. Také Veronika si zajistila účast v ženské kategorii na té samé disciplíně, avšak zranění z dorostenecké republiky ji bohužel zřejmě neumožní zasáhnout do bojů.

7. 8. 2011  byla naše jednotka vyslána k požáru dopravního prostředku. Jednalo se o požár osobního automobilu v části Stanislavice. V depě i přes brzkou ranní nedělní hodinu se nás sešlo dosti a tak mohla vyrazit naše stará cisterna v plném obsazení 1+3. Po příjezdu však už měli všechno pod kontrolou profesionální hasiči z HS-3 a po dohodě s velitelem zásahu se naši kluci vrátili zpět na základnu.

25. 7. 2011 nadcházející víkend bude velmi náročný z pohledu účasti na soutěžích. Nejen že je mnoho příležitosti jak soutěžit v požárním útoku, tak taky jsou stovkařské závody.

17. 7. 2011 tento víkend naši členové měli pilno. Soutěžili jsme v Hradišti, Mistřovicích, Karviné a nedělní odpoledne se naše jednotka zúčastnila pietního aktu na Olze. 

5. 7. 2011 dnes jsme měli den plných události. První události, a to velmi příjemnou, bylo vítězství na pohárové soutěži v Rychvaldě. Druhou pak už nemilou bylo vypití dorosteneckého kalicha hořkosti na republikovém kole do samého dna. Nejen, že z důvodu virózy vítěz krajského kola Martin Gryč se musel vzdát zásahu do bojů na republice, tak hned v prvním kole po nešťastném pádu musela odstoupit i Veronika. A tak naše oba horké želízka v kategorii dorostu jednotlivců nečekaně vypadly. Co horší, otázka dalšího sportování u Verči je nejasná, zraněné koleno.

1. 7. 2011 z důvodů nepříznivého počasí jsme se rozhodli přeložit naši domácí dětskou soutěž na termín po letních prázdninách. Děkujeme za pochopení.

2. 7. 2011 od 16 se před naší zbrojnicí koná každoroční hasičská soutěž, Memoriál Jana Urbanczyka. Startuje se v 15h, Pravidla dle Směrnic PS, s výjimkou na sportovní hadice. Tato akce se koná za finanční podpory Města Český Těšín. Dopoledne tentýž den od 9h se uskuteční soutěž mladých hasičů a to v disciplínách PÚ a štafeta pož. dvojic.

25.- 26. 6. 2011 se naše družstvo mužů posíleno o kolegy z Mistřovic, Stanislavic a Marklovic zúčastnilo krajského kola v požárním sportu. Po první disciplíně běhu 100m s překážkami, byla většina spokojena se svými výkony. Druhou disciplínou byla štafeta 4x100m a ta taky nedopadla nejhůř, drželi jsme se na pěkném 3 místě. Požární útok nám však nevyšel. Přesto že jsme měli dva pokusy, chabé zkušenosti na nástřikové terče nás odsunuly z medailových příček až na konečné páté místo.

12. 6. 2011 Naši dorostenci nám dělají radost a v kategorii jednotlivci postoupili z krajského kola do kola celostátního. Martin Gryč z prvního místa, Veronika Machalová z druhého. Oba tak budou reprezentovat náš sbor, okres Karviná a samozřejmě Moravskoslezský kraj ve dnech 4. a 5. června na repulikovém kole v Ostravě, kde jim budeme držet palce. Foto v galerii.

11. 6. 2011 dneska byla veleúspěšná soutěžní sobota. Mladší získali první místo, starší druhé na soutěži v Mistřovicích, muži v Orlové vyhráli, v Petrovicích - Závadě byli druzí. foto již brzy:-)

10. 6. 2011 jsme se s mladými hasiči vydali na dětský den do družebního sboru v Cieszynie - Pastwiskach. Naši hasiči předvedli ukázku svých dovedností při štafetě dvojic a požárním útoku. Odměnou jim za to byla možnost důkladného prozkoumání automobilové plošiny, zbrojnice, různé hry při kterých vyhrávali různé sladkosti a drobné školní pomůcky. Nějaké foto najdete vefotogalerii.

6. 6. 2011 a sezóna je v plném proudu. Na plno se rozběhly soutěže dětské, mužské a postupové kola. Nejvíce mají odběháno mladí hasiči, kterým se zatím příliš nedaří, ale s průběhem sezón se to určitě zlepší. Bohužel někdy chybí potřebné štěstí a jindy zas děti, když se pak skládá mladší a starší žáci. Dospělým i dorostencům se zatím daří. Dorostenci jednotlivci z prvního místo v okresním kole postoupili na krajskou do Třince. Muži po druhém místě na okrskové soutěži, s potřebným štěstím zvítězili v okresním kole a postoupili na krajskou do Ostravy. 

Program následujících dnů: 10. 6. den dětí u družebního sboru v Cieszynie, 14. 6. taktické cvičení, 17. 6. den dětí, 25. 6. zahradní slavnost, 2. 7. domácí soutěž - jak pro MH tak dospělé.

Na youtube.com umístěny nějaká videa z posledních soutěží. Do vyhledávaní napsat Mosty0007 :-)

14. 5. 2011 jsme se zúčastnili okrskové soutěže, která se konala na loni dokončeném sportovním areálu na ul. Frýdecké. Soutěžilo se jak už u nás bývá zvykem ve dvou disciplínách. Běh 100m s překážkami jsme zvládli s přehledem, avšak zaváhání na požárním útoku nás stálo celkové prvenství a museli se tak spokojit až s druhým místem. Oslabeni o kluky, kteří pracují u HZS budeme muset o to pilněji trénovat a připravovat se na okresní kolo.

19. 3. 2011se v naší zbrojnici uskutečnily závěrečné zkoušky kurzu vstupní přípravy členů jednotek sboru dobrovolných hasičů našeho okrsku. Zkoušek se zúčastnilo 11 nových členů, komisi tvořili 4 členové (dva velitelé místních JSDH a dva zástupci HZS). Foto v galerii.

18. 3. 2011 na toto datum je připraveno první setkání s mladými hasiči. Dopoledne je sportovní na místním zimním stadionu, odpoledne pak setkání v požární zbrojnici. 

14. 3. 2011 i v naší obci z důvodu nedbalosti spoluobčanů došlo k požáru trávy. Na štěstí nejednalo se o velkou plochu a místní jednotka HZS s pomocí dvou jednotek SDH - Č. T. - Mosty a Č. T. - město vše rychle uhasila a zamezila dalšímu nežádoucímu šíření.

8. 3. 2011 členové naší výjezdové jednotky se zúčastnili ozdravného kácení lípové aleje na ulici Mezi Lány. Našim úkolem bylo odvětvení 10 kusů stromů. Jelikož účast byla hojná a začali jsem brzo, cíl byl splněn ještě tentýž den a nebylo třeba se domlouvat na další termín. 

5. 2. 2011 po dlouhé odmlce naši hasiči uspořádali hasičský ples. Plesalo se v místním domě PZKO a už samotný zájem o lístky nasvědčoval velkou základnu přátel místních hasičů. Živá hudba, tombola, plný sál všechno jak se patří na každém pořádném plese. Snad se všem líbilo a pořadatelé navážou na tradici hasičských plesů.Aktualizace -Foto

9. 10. 2010 jsme se zúčastnili poslední soutěže v letošní sezóně. Byla to taková soutěž pro radost za účast :-) Jednalo se o Michálkovickou trojku, soutěž pořádaná SDH Ostrava - Michálkovice. Z našeho sboru vyjela početná skupinka, na útok ve třech jsme postavili celkem 4 družstva z toho 3 byly dětské. O umístěni ani nešlo, důležité bylo, že to všichni i ti nejmenší to zvládli. Naše jediné dospělé družstvo se však, k radostí ostatních mladých hasičů, umístilo na hezkém 2. místě. Radost dělal vyhraný dort, resp. kokosová roláda, která vypadala moc dobře, a taky tak chutnala:-)

28. 9. 2010 se uskutečnila v depu mimořádná brigáda, se zaměřením na podzimní úklid v garážích a dílně. 

19. 9. 2010 jsme se zúčastnili hasičské soutěže v polském Cieszynie. Byť jsem neměli přímo klasické soutěžní družstvo, se kterým absolvujeme normální pohárové soutěže, dokázali jsme předvést kvalitní výkony. 

28. 9. 2010 v odpoledních hodinách byla naše jednotka vyslána k požáru nízké budovy do Stanislavic. Na místě už zasahovala jednotka ze stanice HS-3 (CAS 15 MB Atego, CAS 32 T 815). Na místě pak s naší jednotkou (CAS 25 Š 706 RTHP, DA 12 A 30) zasahovala místní jednotka SDH Č. T. - Stanislavice (DA 12 A 30) a CAS 32 T 815 z CPS Karviná. Naše jednotka prováděla hasební a rozebírací práce a doplňovala hasební látky:-) Pro naše nositele dýchací techniky to byl první ostrý zásah v dýchacích přístrojích.

 

29. 8. 2010 i přes nepříjemnou marodku v našem družstvu jsme poskládali na tento víkend kvalitní družstvo. Ne vždy však stálo při náš štěstí. Na noční soutěži v Chotěbuzi se nazadařilo na koši a na noční v D. Domaslavicích pro změnu strojník na podmáčeném terénu uklouzl. Další dvě soutěže se už pak vydařili. Domácí Mosteckou bečku jsme o chlup před výborným Chotěbuzem vyhráli my, avšak v Hradišti o ten pomyslný chlup vyhráli před námi kluci z Mistřovic.

14. 8. 2010 Počasí na krajské soutěži se vydařili náramně. Na domácí půdě jsme se chtěli ukázat v co nejlepším světle, a tak jsme dělali všechno proto, abychom nezklamali naše fanoušky. Bohužel hned v první disciplíně jsme vybouchli. V běhu na 100m s překážkami naši nejmladší draci, na které jsme spoléhali zřejmě neunesli tíhu poslání, zaváhali při svých pokusech a postavili naše družstvo do nelehké situace. Po první disciplíně jsme byli až na 5. místě. Boj o bednu jsme však nevzdali a zabojovali na štafetě. Zde se k nám štěstí přiklonilo a zvládli jsme tuto disciplínu dobře, tj. na 3. místě. Zranění Jakuba Gryče mělo zásadní vliv na vynucené změny na postech při požárním útoku.Ve finále královské disciplíny vše dopadlo nejlépe jak mohlo a mohli jsme se s časem 23,56s radovat z prvního místo. Po sečtení bodů, jsme se umístili celkově na 3. místě. Všem klukům jak domácím tak posilám z jiných sborů, kteří byli ochotni reprezentovat okres Karviná pod hlavičkou SDH Č. Těšín - Mosty, bych chtěl tímto poděkovat za předvedené výkony a pomoc k dosažení hezkého umístění.

12. 8. 2010 Od začátku srpna je k dispozici v našem městě nový víceúčelový stadion. I hasiči mají z něho radost, konečně se dočkali kvalitní plochy pro tréninky na disciplíny 100m překážek a štafeta. Tartanový oval je výborné místo ke zdokonalování běžeckých dovednosti, na atletické tréninky ideální:-) Hned 14. 8. od 9h se zde uskuteční krajské kolo v požárním sportu.

6. 8. 2010 Náš sbor má poprvé ve své historii zastoupení v disciplíně výstup do 4. patra cvičné věže. Stalo se tak dnes ve Zlíně, po žebříku stoupal do výšin a do historie se zapsal Jakub Gryč.

2. 8. 2010 Soutěžní sezóna je v plném proudu, ale našemu družstvu se stále nějak nedaří. Částečný neúspěch můžeme přičíst nestabilnímu osazení, resp. malému počtu stabilních lidí, tj. ochotných běhat a taky trénovat. Na posledních soutěžích jsme zkusili i změnu postů, ale i přesto to ještě není to pravé ořechové. Spokojenost se střída s neúspěchy.

10. - 11. 7. 2010 proběhlo v Litomyšli republikové kolo v požárním sportu, kategorie dorost. Náš sbor zde měl poprvé své zastoupení, a to jednotlivce Martina Gryče. Bohužel hned v prvním pokuse 100m s překážkami Martin spadl z kladiny a další výkony byly tak ohroženy. Bolavý kotník byl velkým omezením což bylo vidět ve výsledcích, celkově se Martin umístil na 28. místě. V sobotu se naše soutěžní družstvo mužů účastnilo dvou pohárových soutěží, avšak chyby některých méně zkušených soutěžících nás odsunuly z předních míst umístění.

27. 6. 2010 Po neméně úspěšné sobotě přišel toužený úspěch v neděli a naše družstvo opět navázalo na tradici prvního místa v okresní soutěži v požárním sportu. Byť se v sobotu v požárním sportu příliš nedařilo - na domácí soutěži mladí hasiči skončili až 4., dospělí druzí, počasí nám už ale přálo a mohli jsme s radostí uspořádat zahradní slavnost. Díky hojné účasti návštěvníků můžeme považovat že byla slavnost úspěšná. I v neděli bylo krásné počasí a o to byl ten den krásnější, když se nám podařilo vyhrát okresní kolo, čímž jsme si zajistili účast na krajském kole, které se uskuteční právě u nás v Českém Těšíně 14. 8. 2010. 

21. 6. 2010 už týden chybí do "velkého" a hlavně náročného víkendu, kdy nás čeká hodně sportovních a společenských akcí, kterých se buď budeme aktivně účastnit nebo je sami pořádáme. Máme však úspěšnou neděli za sebou, tak věříme že i ten nadcházející víkend budeme rádi vzpomínat. Neděle byla úspěšná ve Vítkově na krajské soutěži dorostu, kde Martin Gryč v kategorii jednotlivců získal 1. místo a postoupil tak do republikového kola. Samozřejmě, že i výkon druhého mosteckého koně, Veroniky Machalové, stojí za zmínku, když po dvou disciplínách byla na moc pěkném 2. místě. Poslední disciplína, dvojboj, byla však velkou neznámou a ta rozhodla o celkovém 5. místě. Pro oba dorostence to byla letos první soutěž kde běželi 100m s překážkami a dvojboj, a proto oběma patří velký obdiv za předvedené výkony. Gratulujeme ! :-)

12. 6. 2010 byl náročný den pro spoustu naších členů. Družstvo můžu absolvovalo 2 soutěže (Orlová, Třanovice), mladí hasiči pak soutěžili v Mistřovicích. Odpoledne se ještě mnozí z nich účastnili dětského dne v družebním sboru v Polsku.

29. 5. 2010 jsme uskutečnili pro mladé hasiče velký trénink. Jelikož okresní kolo bylo z důvodu povodní přeloženo o týden později, rezervované sobotní dopoledne na soutěž jsem využili k tréninku. Byt toto dopoledne bylo hodně akcí - od čerpání vody, přes volby, oslavy ve vedlejším sboru tak přesto se podařilo sehnat volné lidi, kteří se věnovali dětem.

16. 5. 2010 náš region navštívila velká voda. Předpovědi byly dosti nepříznivé a jak se ukázalo tak dosti pravdivé. Již tento den, těsně před půlnocí řeka Olše dosáhla v Českém Těšíně, na Balinách 3. SPA. Výjezdová jednotka má za sebou první výjezdy spojené s touto mimořádnou události.aktualizováno21. 5. - Zasahujeme téměř nepřetržitě už pátý den - naše činnost: odstraňování spadlých stromů, plnění pytlů z pískem, stavba a úklid protipovodňových hrází, čerpání vody, pohotovost na stanici.

aktualizováno 23. 5. Situace se uklidnila, dnes už snad poslední zásah způsobený velkou vedou z minulého víkendu.

15. 5. 2010 proběhlo okrskové kolo v požárním sportu. Naše družstvo po krátké odmlce opět zvítězilo. Okrskové soutěže se rovněž zúčastnily polské družební sbory z OSP Cieszyn - Pastwiska a OSP Cieszyn - Bobrek. 

1. 5. 2010 proběhlo odložené taktické česko-polské cvičení. Námětem byla dálková a kyvadlová doprava vody na hasební práce při likvidaci lesního požáru. Foto zde: http://www.fotobeskidy.pl/modul,gallery-pokaz,63,pozar-lasu-w-cieszynie.html

24. 4. 2010 se naší členové účastnili soutěže v Jablonci nad Nisou. Jednalo se o každoroční halovou soutěž v disciplínách 100m s překážkami a štafetě. Záznam ze soutěže a výsledky naleznete zde:http://www.hasici150.tv/cz/Zaznam/32/88/

Nejlepší výsledky: 54. Jakub Gryč - 18:29, 57. Marcel Dal - 18:55, 115. Martin Gryč - 20:20, celkem závodníků bylo 243. 

10. 3. 2010 Požár nízké budovy, ul. Jablunkovská - náš letošní první ostrý výjezd:-)

5. 3. 2010 Jsme pro mladé hasiče a nejen z našeho sboru, ale i z okolních uspořádali dopolední bruslení na zimním stadionu. Děti měli jarní prázdniny a tudíž všechny co měly brusle a hokejky tak dorazily. Pro starší hasiče to byl však náročnější den, když po výkonném bruslení s dětmi strávili pak celé odpoledne na hasičárně, kde se věnovali údržbě techniky, výstroje. V pozdní odpoledne kdy přišli z práce ostatní proběhlo školení jednotky. Největším a také příjemným překvapením bylo pro většinu výjezdové jednotky darování krajského úřadu pro naší jednotku 4ks dýchacích přístrojů Drager a přetlakového ventilátoru. 

1. 2. 2010 Hezké zimní počasí se spousty sněhu a mrazu se stále drží. Starší hasiči z toho příliš radost nemají, o to větší mají děti, se kterými jsme podnikli bruslení na přehradě, koulovačku před depem a v plánu, zatím jen v plánu i nějaký ten "kulig" :-) Ani členové výjezdové jednotky však nelenili a poslední lednový víkend se účastnili cvičení - školení.

1. 1. 2010 S novým rokem přišly změny na řídících funkcích, jak ve sboru tak v jednotce. Věříme, že budou pro všechny prospěšné. Aktuální složení výboru a členů výjezdové jednotky najdete na samostatné stránce.

11. 12. 2009 Jako každý pátek dorazilo do naší zbrojnice mnoho dětí. Hlavní činností bylo dopilování znalostí vybraných členů, kteří pojedou na nedělní "Mikulášské uzlování" do Karviné-Hranic. Pro všechny pak byla besídka na téma ruční hasicí přístroje, po které následovala praktická ukázka i zkoušky, kdy si mladí hasiči vyzkoušeli jednoduché hasební prostředky.

28. 11. 2009 Proběhla v Restauraci U Bobka naše výroční valná hromada, účast jako každým rokem byla hojná. Jelikož byl letos volební rok, měnily se některé funkce ve vedení, resp. ve výkonném výboru sboru. Hostem z okrskového aktivu byl pan Cieslar Miroslav. Měli jsme také 3-člennou delegaci z polského družebního sboru Cieszyn - Pastwiska. 

17. 10. 2009 Mladí hasiči začali novou sezónu celostátní hry Plamen. Soutěžilo se v Bohumíně - Kopytově ve štafetě požárních dvojic a závodě požární všestrannosti. Postavili jsme jednu hlídku mladších a jednu starších žáků.

3. 10. 2009 Havířovské okno se už tradičně stalo poslední pohárovou soutěži v sezóně. Byť jsme se zase tak nějak poskládali na tuto soutěž, po různých zpestřeních ze strany pořadatelů, tak vlastních členů, jsem udělali hezký čas a umístili se na výborném druhém místě. Chtěl bych tímto za dnešní soutěž poděkovat Honzovi Pospěchovi, že nám zaběhnul a dobře nastříkal proud, také Honzovi Urbanczykovi, kterého jsme vytáhli z gauče za pomoc na béčkach:-) 

2. 10. 2009 Bylo to neuvěřitelné - dnešní den je třeba zapsat i do kroniky. Před požární zbrojnici v Mostech běhalo, hrálo a trénovalo dvacet děti ve věku 6 až 13 let, kteří už jsou nebo by chtěly se stát mladými hasiči.

26. 9. 2009 Zahajujeme závěrečné soutěže, dneska to jsou poslední stovky v sezóně. Na výlet do Kolšova jsme jeli ve složení Dal Marcel, Gryč Jakub a Martin, Machalová Veronika a k mosteckému komandu se připojila Barbora Branná z Mistřovic. Ta byla nakonec jediná úspěšná a po dvou základních kolech postoupila do vyřazovacích bojů. Martin neměl svůj den, Veronice se taky smůla lepila na paty a přesto že jak Kuba tak Marcel dali svoje lepší pokusy pod 18 vteřin, na finálovou šestnáctku to taky nestačilo. Kuba byl 19., Marcel 20., Martin 23.

Ani ostatní členové tento den nelenili. Ve večerních hodinách byla naše jednotka vyslána k požáru nízké budovy do oblasti sídliště Svibice.

5. 9. 2009 Dnešní den byl pro naše členy opravdu soutěžní. Z rána jsme absolvovali dětskou soutěž v Doubravě, po obědě jsme přejeli na další dětskou do H. Žukova, kde na 16h se někteří opět vrátili, tentokráte na odložené poslední kolo THL. Aby toho nebylo dost na večer jsme ještě absolvovali noční soutěž v Mistřovicích. Dětem se vcelku dařilo, mužskému družstvu bohužel ne.

29. 8. 2009 Druhá prázdninová sobota, která byla dešťová a zase to vyšlo na naší soutěž a zábavu. Nejen že počasí moc nepřálo, tak taky soutěž se moc nevyvedla a následná zahradní slavnost musela být taky zrušena, byt bylo všechno dobře nachystáno. Letošní rok nám prostě nesvědčí k organizování společenských akcí. Příští soutěžní sobota má na programu 4 soutěže, 2 dětské a 2 dospělé, tak doufejme že se počasí umoudří a bude krásně:-)

22. 8. 2009 Marian, Marcel a Kuba reprezentovali okres Karviná na krajském kole v požárním sportu v Opavě. Marian byl jen jako trenér, Kuba s Marcelem se už aktivně zapojili do bojů. SDH Havířov - město reprezentující okres Karviná dopadlo celkově na krásném druhém místě. Pro některé to bylo velké překvapení, když výkony některých účastníků byly z kategorie "parodie na požární sport" :-) Vše ale na konec dopadlo dobře, byla spousta legrace. Nějaké fotografie z této soutěže jsou už ve fotogalerii.

2. 8. 2009 Čtyři členové našeho sboru se zúčastnili soutěže 100m s překážkami v obci Třeština. Soutěž to byla vcelku úspěšná. Martin Gryč si zaběhl osobní rekord 18,06s a ve vyřazovacím souboji došel téměř do finále, neměl štěstí - závada na hadicích. Nakonec skončil na 4. místě, když v boji o třetí místo už nebyly síly. Pro náš sbor to byla také historicky první soutěž, kdy náš sbor reprezentovala slečna v kategorii dorostenky. Je to naše nová členka Veronika Machalová, pro kterou to byla první soutěž. Překvapivě i ona se dostala do vyřazovací šestnáctky, kde však hned v prvním kole po vyrovnaném souboji byla vyřazena.

18. 7. 2009 Naše jednotka společně s jednotkou SDH Č. Těšín - město se účastnila pietního aktu na řece Olze, jako připomínka k 39. výročí tragické povodně, při které zahynulo 5 polských dobrovolných hasičů. 

Obdržel jsem dávku fotografii ze soutěží a věřím, že i z této akce se ke mě dostanou nějaké fotografie, takže budu průběžně aktualizovat fotogalerií.

13. 7. 2009 Sezóna pohárových soutěží je v plném proudu a nám se konečně daří poskládat částečně stabilní družstvo. Bohužel výkony ještě nejsou košér :-) Pořád nás trápí nervozita jednotlivých členů, ale věříme že se už to konečně prolomí a budeme podávat kvalitní výkony.

25. 6. 2009 v 13:30 byla naše jednotka vyslána na pomoc zatopeným obcím v okrese Nový Jičín. CAS 24 1+1, DA 1+4.

21. 6. 2009 Krajské kolo dorostu v Novém Jičíně je za námi. Účastnil se ho náš dorostenec Martin Gryč. Z celkových 14 účastníků v kategorii jednotlivců se Martin umístil na krásném 4. místě.  Byla to vůbec první soutěž, kde jsme měli zastoupení v kategorii jednotlivců. Bohužel bylo to poznat a nováčkovskou daň si vybrala disciplína dvojboj. Byť nebyl postup do republikového kola, tak alespoň jsme získali nové poznatky a můžeme se lépe připravit na příští rok. Dosažené výsledky: 100m překážek - 19,01s, dvojboj - 17,78s, testy - bez chyby. 

15. 6. 2009 Okresní kolo je za námi. Celkově jsme se umístili na druhém místě. Mistřovickému družstvu jsme vrátili porážku z okrsku, skončili až na 3. Na první Havířov nám však nechybělo mnoho.Byť na stovkách nemáme takové kvalitní běžce (reprezentanty) u štafet nám chyběl krůček, resp. štěstí:-) Na útocích se taktéž projevila zkušenost havířovských proudových:-) No i přesto jsme spokojení z krásného druhého místa. Tímto bych chtěl rovněž poděkovat všem zúčastněným za úspěšnou reprezentaci našeho sboru:-)

6. 6. 2009 Dnes se konal 3. ročník turnaje v minikopané o pohár starosty OA Český Těšín. Jelikož z různých důvodů jsme nebyli schopni postavit dostatek členů na tento turnaj a lepší než 5. místo nám nebylo souzeno.

30. 5. 2009 Tuto sobotu se v Dětmarovicích konala druhá část hry Plamen. Jelikož počasí nepřálo k přípravě tratě na všechny disciplíny, mladí hasiči soutěžili jen ve štafetě 4x60 a požárním útoku. Byť štafetu jsme vyhráli velké zaváhání na koši při požárním útoku posunulo naše družstvo opětovně na celkovou druhou příčku.

22. 5. 2009 Po malé bouřce, která se prohnala nad naším krajem i naše jednotka byla vyzvána k zásahu. Přesto, že jsme neměli ve zbrojnici elektřinu, a nebylo tak možné spustit poplach sirénou, díky novému systému AMDS všichni členové výjezdové jednotky byli vyrozuměni o výjezdu. Dokonce členové, kteří nebydlí v nejbližším okruhu požární zbrojnice, byli vyrozuměni včas a stihli výjezd :-) Více o zásazích v rubrice "Výjezdy".

16. 5. 2009 Okrskové kolo letos nepřineslo nijak překvapivé výsledky, postupující v kategorii muži Mistřovice, Mosty, kategorie ženy Mistřovice. Po dlouhé době je zde však dorostenecké družstvo slečen z Chotěbuze. Po dlouhé době jsme dokonce prohráli disciplínu 100m s překážkami. Neúčast, z důvodu nemoci, dvou ze tří našich hlavních sprintéru byla znát. Byť náš nadějný dorostenec Martin Gryč zaběhl krásnou 18ku, i tak jsme ve výsledném čase zaostali za vítěznými Mistřovicemi o necelou vteřinu. Na okresním kolem jim to však vrátíme :-) Požární útok nám nevyšel dle představ, a tak jsem skončili na druhém - postupovém místě.

2. 5. 2009 A je tu první letošní soutěž mladých hasičů. Po bezchybném výkonu v Orlové - městě jsme zaslouženě získali první místo, huráá :-)

1. 5. 2009 Sice to tak trochu vypadalo, že při pátku odpoledne si děláme nějaké cvičení, ale opak byl pravdou. Členové výjezdové jednotky si prakticky vyzkoušeli nový systém svolávání, když jsme byli vysláni k požáru trávy.

26. 4. 2009 Tři naši členové se účastnili první letošní soutěže v Jablonci nad Nisou. Jednalo se o halovou soutěž v disciplínách 100m s překážkami a štafeta 4x100. Bylo poznat, že některé překážky bez větší přípravy se těžce překonávají.

21. 3. 2009 Družstvo mladých hasičů se vydalo se svými vedoucími na výlet do Ostravy. Nejdříve jsme se jeli podívat na výstavu papírových modelů, kde jsme mezi jinými viděli i model naší cisterny. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili do hasičského muzea. Ani ostatní členové nelenošili - hlavně naši pilaři se vyřadili při svém pilařském výcviku.

7. 3. 2009 Delegace ve složení Gryč Vítězslav, Urbanczyk Tomáš, Dal Marcel se zúčastnili výroční valné hromady v OSP Cieszyn-Pastwiska a začali tak mezinárodní spolupráci. Družební sbor se nachází v těsné blízkosti dálnice, která spojuje naše státy, takže dojezd je jednoduchý a rychlý:-)

6. 2. 2009 Proběhlo v naší zbrojnici školení první pomoci pro členy výjezdové jednotky. 

1. 2. 2009 Byla naším okrskovým aktivem pořádaná exkurze na sektorové operační středisko do Frýdku - Místku a následně na hasičskou stanici do blízkých Nošovic. I na této akci jsme měli své zástupce.

31. 1. 2009 Letošní začátek roku nenavázal na "tradici" posledních dvou, kdy jsme už v měsíci lednu zaznamenávali první výjezdy. Na druhou stranu můžeme být rádi, že naši hasiči i ta téměř historická technika byly ušetřeny zásahů v mrazivém lednu:-)

17. 12. 2008 Jee, už jsem tu dlouho nic nenapsal... Takže - letos jsme dostali štědrého ježíška do depa - máme vymalované dvě místnosti, nějaké hadice, savici a kombinovanou proudnici jsme dostali:-) Výroční valná hromada dopadla dobře, pojedlo se, popilo, podiskutovalo a dokonce i kulečník hezky zahrálo :-)

17. 10. 2008 Vrcholí přípravy na závod požární všestrannosti - i letos stavíme dvě hlídky v kategorii mladších žáků. 

3. 10. 2008 Jsme se zúčastnili celookrskového taktického cvičení na Dolním Žukově. Byť to vypadalo že technika nebude příliš spolupracovat, avšak konec dobrý všechno dobré. Technika vydržela, hasiči nezraněni, škody minimální:-) (jelikož vždycky se musí počítat s nějakými ztrátami:-)

13. 9. 2008 Soutěžní sezóna se nám chýlí ke konci a my konečně, byť bez stabilního mančaftu dáváme relativně stabilní časy:-) bud se jedná o nějakou sedmnáctku nebo NP, noční soutěže jsou pro nás dvacítkové :-)

1. 9. 2008 Po dlouhé době se mi dostalo do rukou nějaké foto, takže co nevidět se budu snažit aktualizovat tuto pasáž. 

26. 8. 2008 Pozvánka na soutěž "O mosteckou bečku"zde nebo tady

23. 8. 2008 jsem se účastnili pohárové soutěže v Soběšovicích. Naposled jsem tam měli 2x NP letos jsme si dali hezkou 17 a hezkou 16:-) avšak na první Mistřovice s časem něco málo přes 15s to nestačilo.

13. 8. 2008 Konečně nějaký solidní trénink se podařil. Dorazili také kamarádi z Hradiště, takže bylo veselo a hlavně se potrénovalo:-) 

P.S. Grodišč 4ever:-))

8. 8. 2008 Bohužel počasí nám nedovolilo příliš trénovat tak jsme se alespoň domluvili na nedělní soutěž do Gut. 

7.8. 2008 Byť bylo osloveno cca 13 osob, které jsou schopny běhat a trénovat pož. útok, na dnešní trénink jich nebyl dostatek, a proto se tato skvělá činnost přesouvá na zítra, doufejme že už to vyjde.

27. 7. 2008 Konečně přišlo k nám léto a s tím i zvětšený výskyt bodavého hmyzu.

28. 6. 2008 se uskutečnila domácí pohárová soutěž, kde jsem úspěšně zrušili 2 ze 3 úzkých hadic B.

25. a 26. 6. 2008 naše družstvo zasahovalo při odstraňování následků větrné srmšti, která postihla naše město.

23. 6. 2008 cvičně zpuštěná fotogalerie na picasawebu - dodány fota ze soutěží: mladí hasiči - Mistřovice, dorost - Krnov, muži - H. Žukov

15. 6. 2008 - proběhlo Krajské kolo Dorostu v Krnově, kde jsem se dlouho drželi na pěkném 2. místě, avšak testy a prostřik na levém proudu nás odsunul na 3. místo. I tak toto místo můžeme považovat za velký úspěch. V jednotlivcích Jakub Gryč se umístil na 2. místě s časem 18,8s.

7. 6. 2008 proběhlo okresní kolo v požárním sportu, kde po neplatném pokusu na požárním útoku jsme skončili na 3. místě.

27. 5. 2008 jsme se účastnili taktického cvičení na ZŠ v Chotěbuzi společně s jednotkami HZS HS-3 a SDH Chotěbuz - Zpupná Lhota.

24.  5. 2008 proběhlo okresní kolo celostátní hry Plamen, kde se naše družstvo mladších žáků umístilo na pěkném druhém místě. Na první místo jsem přes veškerou snahu nedosáhli.

18. 5. 2008 jsme se společně s jednotkami z Horního Žukova a města zúčastnili hasičských slavností v Cieszynie (PL). 

15. 5.2008 Dnes jsme zahájili tvrdou přípravu na postupové soutěže pro dorostence. Na tréninku jsme přivítali dorostence z okolních sborů a věříme, že budou právoplatnou posilou našeho týmu.Je třeba se také zmínit, že naše cisterna přešla velkou čistou a je připravena na nedělní slavnosti v Polsku. 

Tímto také zveme ostatní na mezinárodní "Dzień strażaka", který se bude konat 18. 5. 2008 v Cieszynie"

10. 5. 2008 - Tak a máme po okrskové soutěži, přípravy byly vidět a úspěch se dostavil. Stovky i požární útok jsme vyhráli a do okresního kola postupujeme s druhými Mistřovicemi.

28. 4. 2008 První letošní trénink před okrskovou soutěží - požární útok. Nebylo to takové nejhorší až na jednu díravou hadici.

26. - 27. 4. Se čtyři členové naší jednotky zúčastnili školení nosičů dýchací techniky v Mostech u Jablunkova.  

23. 3. 2008 - Jelikož od nového roku se nevyskytlo vcelku nic takového důležitého, co by stálo za zmínku, nic jsem zde nepsal. Přesto, že byl jeden výjezd k větrné smršti, teprve druhý výjezd mě přiměl k nějakým aktivitám :-) takže máme už po včerejšku druhý výjezd a více v sekci výjezdy:-)))

27. 10. 2007 Brigáda v depě. Podzimní úklid v parčíku, kolem depa, v dílně a v nové garáži pořádek v regálech se sportovními hadicemi. na závěr dne jsme pak uspořádali ukončení soutěžní sezóny.

21. 10. 2007 Jsme měli mít brigádu na vyčištění požární nádrže v areálu bývalé STS na ul. Strojnická, nakonec z toho bylo prověřovací cvičení na požár uhelných skladů a pneumatik. Použito 2 proudy "C", 1 proud na těžkou pěnu, 2xPS 12 na doplňování vody (zároveň vypouštění vody z pož. nádrže - a příprava na čištění, použito také plovoucí čerpadlo MEWA 5/3.

6. 10. 2007 Zřejmě poslední den soutěžní sezóny 2007 jsem absolvovali dvě soutěže. Dopolední soutěž v Ostravě - Michalkovicích, tzv. "Michalkovická trojka", byla spíše takovou pro zábavu, ale po odborné a hlavně kvalitní přípravě to naši borci zvládli vítězně. Jednalo se o klasický dětský útok - na krátké hadice (10 m), ale útok se běžel pouze ve třech lidech. Odpolední soutěž v Havířově - městě byla tradiční s překážkou na trati - okno pro proudy a rozdělovač. Po menším zaváhání jsme skončili na hezkém 3. místě.

28. 9. 2007 Družstvo mladších žáků úspěšně absolvovalo poslední letošní pohárovou soutěž. Přes veškeré problémy se sousedům ze Stanislavic podařilo uspořádat soutěž mladých hasičů odkud jsme si odvezli vítěznou chutnou dortu! viz. foto. Na konec úspěšné sezony to nebyla ani tak třešnička na dortu jak samotný dort:-)) Také dorostenecko-mužské družstvo se chystá na poslední pohárovou soutěž - v Havířově.

19. 8. 2007 Je to neuvěřitelné, ale je to tak! Promarnili jsem náskok na vedoucí pozici v naší THL, ale i přesto jsem první místo, na kterém jsme byli od první soutěži udrželi. Jediné "ale" je to že se o něj dělíme s družstvem Mistřovic. Neuvěřitelné na tom je stejný počet bodů - první míst, druhých míst, a dokonce i těch třetích i čtvrtých:-))) A tak jsou letos dva týmy šťastné. Mistřovice - obhájily loňské prvenství a Mosty - po 7 letech znova vyhráli.

13. 8. 2007 - Už to je jasné!! Soutěž "O MOSTECKOU BEČKU" bude!!! 25. 8. v 13.00 - stadion ul. Frýdecká!!!

30. 7. 2007 Vytvořena galerie ze soutěže z Mistořovic, aktualizace výsledků v pož. útoku.

16. 7. 2007 Díky našemu členu panu Jednříšakovi, byla naše zbrojnice, historické stříkačky a cisterna v polské Televizi, na kanále TVP3, program Zaolzie, odvysílano 16.7. v 19,00h.

9. 7. 2007 Dodáno pár fotek z posledních 4 soutěží.

8. 7. 2007 Krásným výletem na "letecký den" do Písečné jsem uzavřeli čtyřdenní soutěžní maraton. Z výsledků krom Rychvaldu jsme nebyli moc nadšení. Po poslední soutěži kdy jsme zjistili, že jsme soutěže kde byly povoleny sportovní hadice odběhli s jedním klasickým širokým béčkem jsme přijali slabé výsledky s rezervou. Na to s čím jsme běhali to nebylo tak strašné. Chyby jsme hledali všude možně, ale široké hadice si nikdo nevšiml. Škoda:(

6. 7. 2007 Soutěž v Rychvaldu jsem zvládli na výbornou, Orlová - byla pro nás zakletá. Jelikož Avie byla na soutěži, na likvidaci bodavého hmyzu se poprvé jelo cisternou:-)

5. 7. 2007 nám začíná soutěžní 4denní maratón, každý den jedná soutěž: Rychvald, Orlová - město, Dolní Domaslavice a Písečná.

16. 6. 2007 - za dnešní den jsme zvládli 2 soutěže, na kterých jsme postavili vždy 2 mančafty, jeden výjezd na nebezpečný hmyz, zápas TFL. Všechno jsme to zvládli od 9h do 17h a mohli jsme se tak s chutí pustit do naší tradiční vajičiny:-)

14. 6. 2007 - po pátečním (8.6.) a dnešním zásahu proti obtížnému hmyzu lze považovat za letošní "bzyčkovou" sezónu za zahájenou. Zatím je to v poklidu.

22. 5. 2007 - dodáno foto z taktického cvičení "Požár vepřína" v Chotěbuzi - Zpupné Lhotě (16. 5. 2007)

22. 5. 2007 - dodáno foto z mezinárodních hasičských oslav v Cieszynie